Publicerad: 2024-06-03 11:02 | Uppdaterad: 2024-06-03 11:42

208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD i lättläst version

Porträttfoto av professor Sven Bölte.
Professor Sven Bölte. Foto: Ulf Sirborn

ADHD Report är ett konsensusuttalande från World Federation of ADHD där 80 experter i 27 länder samlat och sammanfattat de viktigaste vetenskapliga rönen om ADHD. Nu finns "ADHD Report" med 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD publicerade i lättläst version på svenska.
- Det vetenskapliga underlaget är robust, med trots detta saknas det adekvat kunskap inom vård, skola, socialtjänst, säger professor Sven Bölte på KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet

Ett område präglat av tyckande

Adhd (inklusive ADD) är en av barn- och ungdomsårens mest vetenskapligt undersökta diagnoser och även när det gäller vuxna har forskningen gjort stora framsteg de senaste åren. Det finns tiotusentals undersökningar från olika världsdelar om uttryck, förekomst, orsaker, samsjuklighet, vanliga funktionsnedsättningar, stöd och behandling, samt inte minst effekter och bieffekter av medicinering vid ADHD. Professor Sven Bölte är en av experterna som deltagit i arbetet med den internationella artikeln, samt tillsammans med doktor Eric Zander översatt och skapat en lättläst version på svenska. 

- Trots all kunskap som finns så är ADHD-området fortfarande präglat av tyckande, felaktiga antaganden och stigmatisering, säger Sven Bölte. Det är därför av yttersta vikt att sammanfatta och att tillgängliggöra aktuell kunskap. Jag har haft privilegiet att delta i detta arbete och är glad att här kunna presentera den svenska översättningen av uttalandet i lättläst version. Jag hoppas att detta kommer att öka spridningen och tillgängligheten av evidensbaserad kunskap om ADHD i Sverige. 

Vetenskaplig fakta av hög kvalitet

Påståendena i konsensusuttalandet baseras enbart på storskaliga studier och informationen stöds av omfattande och rigorösa empiriska data. Originaltexten har publicerats i tidskriften Neuroscience and Biobehavioral Reviews. 

-Enligt min uppfattning är The World Federation of ADHD internationellt konsensusuttalande med 208 evidensbaserade slutsatser om diagnosen ADHD ett mycket noggrant framtaget dokument som förhoppningsvis kommer att ha en stor effekt på samhället i allmänhet och yrkesverksamma inom ADHD-området i synnerhet, säger Sven Bölte. Framförallt är det min förhoppning att det kommer att främja den vetenskapliga diskursen kring ADHD och allmänhetens och professionellas öppenhet att ta till sig vetenskapliga fakta.

Framsidan av rapporten med texten ADHD Report Lättläst version
ADHD Report Foto: World Federation of ADHD

ADHD Report- 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om adhd, lättläst version. 

Originaltexten i Neuroscience and Biobehavioral Reviews nås via World Federation of ADHD. 
Här finns även olika översättningar av konsensusuttalandet (t ex arabiska, franska, kinesiska, tyska, turkiska), inklusive den svenska översättningen som är fri att läsa, cirkulera och använda, om den refereras till och citeras korrekt. 

Kontakt

Una Prosell Kommunikatör
+46852482346