Publicerad: 2020-10-02 19:37 | Uppdaterad: 2020-10-02 19:53

Teknik och medicin förenas i nytt center

Pam Fredman minglar under AIMES invigning i Biomedicum den 30 september 2020. Flera människor i bakgrunden.
Pam Fredman närvarar vid AIMES invigning i Biomedicum den 30 september 2020. Foto: Erik Flyg

Hallå där, Agneta Richter Dahlfors, föreståndare för ett nytt interdisciplinärt forskningscenter med fokus på samhällsnytta, som invigdes den 30 september. Vad är AIMES?

– AIMES Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences är en gemensam offensiv satsning av KI och KTH på en akademisk miljö för tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samhällsnytta. Vid AIMES skapar vi de långsiktiga förutsättningar som krävs, både vetenskapligt och finansiellt, för att säkra framväxten av yngre så kallade intrinsically interdisciplinary forskare och studenter, vars kompetenser krävs för att framgångsrikt ta sig an samhällsutmaningarna.

Vilken typ av forskning ska bedrivas här?

Agneta Richter-Dahlfors, föreståndare för AIMES. Foto: Stefan Zimmerman

– Karaktäristiskt för AIMES forskare är att de arbetar interdisciplinärt, de vågar korsa gränser mellan ämnesområden och fakulteter, och de driver sina projekt mot innovation och samhällsnytta. Förutom att skapa ny grundläggande kunskap som förmedlas genom vetenskapliga publikationer verkar AIMES forskare för att kunskapen ska komma till konkret nytta i samhället. Detta kan ske genom många olika modeller, till exempel genom samverkan med industri, sjukvård, eller andra aktörer, liksom genom att medverka till bildandet av start-up bolag.

Kan du ge några konkreta exempel på forskning som ingår i centrets verksamhet?

– Det forskas bland annat på organmodeller, så kallade organ-on-chip, som genom att de efterliknar humana organ kommer att underlätta vid framtagning av nya läkemedel. Många projekt utgår från att förhindra bakterieinfektioner, antingen genom att öka förståelsen för vad som händer på molekylär nivå när bakterierna infekterar kroppen, eller genom att man skapar ytmaterial som hindrar bakterier från att växa. Likaså skapas sensorer för bakteriediagnostik och cancerdiagnostik. En viktig koppling är den till förnyelsebara biomaterial. Allt levande på vår planet består ju av samma fyra byggstenar, oavsett om det gäller bakterier, kroppens celler eller träd. Detta skapar fantastisk synergi mellan AIMES interdisciplinära forskare, och det leder projekten i oanade riktningar.  

Du är professor både på KI och KTH, som står bakom centret, kommer det att märkas?

– Ja det kommer det att göra. Hela idén är att ge de forskare som verkar i gränslandet mellan teknik och medicin, de så kallade ”intrinsically interdisciplinary scientists”, dubbla tillhörigheter. Antingen har de sin bas-gruppering på KTH och bygger en sub-gruppering på den medicinska sidan, eller tvärt om. Jag bedriver själv en rad projekt tillsammans med forskare på flera av KTH:s skolor och institutioner, och vet hur otroligt viktigt det är att kunna verka i båda miljöerna samtidigt.  

Vad hoppas du centret har uppnått om fem år?

– Då hoppas jag att AIMES har integrerats som en akademisk enhet in om KI och KTH, och att vi har skapat en hållbar struktur för forskning och utbildning med finansiering som sträcker sig bortom 2025. Genom att AIMES fört samman akademiker inom grund- och applicerbar forskning med representanter från industri och offentlig verksamhet har AIMES medverkat till att erbjuda lösningar till de globala samhällsutmaningarna.