Publicerad: 2019-02-08 15:03 | Uppdaterad: 2019-02-11 16:33

Speed-dating när Alzheimerforskare möttes

Sorlet var kompakt i Jan-Åke Gustafssonsalen på förmiddagen den 1 februari när Centrum för Alzheimerforskning hade vetenskaplig speed-dating. Var tredje minut fick deltagarna byta samtalspartner och lära känna en ny person och efter 30 minuter hade alla fått veta lite mer om vad 10 andra forskare inom centret gör.

Resten av dagen fylldes av forskningspresentationer, presentationer av infrastruktur inom centret och ”speaker's corner” – fokuserade diskussioner i mindre grupper. Forskningspresentationerna visade verkligen bredden av forskningen som bedrivs inom centrumet och talarna lyckades beskriva sina ämnen på ett sätt som engagerade publiken och väckte intresse för nya sätt att angripa utmaningarna.

Dagen anordnas för att få en nystart för Centrum för Alzheimerforskning, vars aktivitet varit vilande ett par år. Centrumet vill vara ett nav för all forskning med relevans för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, och deltog gjorde drygt 100 personer varav de flesta är aktiva forskare inom NVS. Det finns en styrka i Centret att forskningen bedrivs på olika nivåer – från molekylära mekanismer till studier av livsstilsfaktorer på befolkningsnivå, men berör samma problem – hjärnans åldrande och demenssjukdomar. Det vi vill åstadkomma en sådan här dag är att forskarna från olika områden möts för att lära sig av varandra och hittar gemensamma beröringspunkter.

Under dagen avgjordes också tävlingen Årtiondets fråga, där uppgiften var att formulera en fråga som skulle vara intressant, gå att besvara inom 10 år och där svaret skulle vara användbart. Vinnare blev Erika Vazquez Juarez med frågan: "Will it be possible to combine the outcome or the findings of different/multiple research groups to come up with a more integrated treatment of prevention of Alzheimers disease?"

Maria Lindskog, koordinator för Centrum för Alzheimerforskning

Mia Lindskog inleder Centrum för Alzheimersforsknings möte
Maria Lindskog, koordinator för Centrum för Alzheimerforskning, inleder dagens möte.

Presentation av Center Chairs
Centrets xxxx: Maria Ankarcrona, sektionen för Neurogeriatrik, Eric Westman, sektionen för Klinisk geriatrik samt Chengxuan Qiu, sektionen för ARC.

Fikamingel utanför Jan-Åke Gustafsson-salen
Fikamingel utanför Jan-Åke Gustafssonsalen.

Speakers corner - fokuserade gruppdiskussioner

Grupparbeten - speakers corners

Gruppdiskussioner - speakers corner

Gruppdiskussioner - Speakers corner

Gruppdiskussioner - Speakers corner

Gruppdiskussioner - Speakers corner

Gruppdiskussioner - Speakers corner
Alla foton från Speaker's corner: Annika Clemes