Publicerad: 2020-09-28 16:40 | Uppdaterad: 2021-09-28 16:47

Invigning av nya forskningscentret AIMES

Potatis i genomskärning
En potatis i genomskärning där cellulosa och stärkelse är visade med hjälp av optotracing. Foto: Ferdinand Choong

Den 30 september invigs det nya forskningscentret AIMES, vars syfte är att öka interdisciplinär forskning och utbildning. Invigningen hålls i Eva & Georg Klein-salen i Biomedicum eller via Zoom.

Agneta Richter-Dahlfors, föreståndare för AIMES. Foto: Stefan Zimmerman

AIMES, Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences, är en gemensam satsning av KI och KTH som ska stärka samverkan mellan lärosätena och håller stort fokus på att nyttiggöra resultat från forskningen inom olika samhällssektorer.

Forskningscentret kommer att vara en viktig resurs för att uppnå de mål som beskrivs i KI:s strategi 2030, KTH:s vision 2027 och FN:s agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Tanken bakom AIMES är att arbeta för att omvandla investeringar som görs i forskning och utbildning till nytta för många samhällssektorer och för ekonomisk tillväxt.

Vid invigningen kommer rektorerna för KI och KTH, bidragsgivaren Carl Bennet, samt AIMES gruppledare Pam Fredman, att hålla tal och berätta mer om målet med centrumet och dess kommande arbete. Under invigningen kommer du att få en bild av centrets övergripande mål och visioner samt höra korta pitchar från forskare.

Tid: Onsdag den 30 september kl. 09.30–11.30

Plats: Eva & Georg Klein-salen, Biomedicum (50 personer) eller via Zoom

Talare, ett urval:

  • Agneta Richter Dahlfors, föreståndare för AIMES
  • Ole Petter Ottersen, rektor på KI
  • Sigbritt Karlsson, rektor på KTH
  • Carl Bennet, grundare till Carl Bennet AB och bidragsgivare
  • Pam Fredman, ordförande i styrgruppen för AIMES

Varmt välkommen att delta! Klicka här för att registrera dig (både fysiskt deltagande och via Zoom).