Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

En nyligen publicerad studie från programmet Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, visar att gruppträffar inom psykiatrin med egenerfarna ledare hjälpte deltagarna att gå från passiva mottagare av vårdinsatser, till aktiva och engagerade i sin vård och egenvård.
Nyheter
Forte har beviljat totalt 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram, varav ett leds av Henna Hasson vid Medical Management Centrum (MMC) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).
Nyheter
En ny studie av författare från Karolinska Institutet publicerad i Journal of Mental Health, visar att dagliga samtal mellan patienter inom psykiatrisk slutenvård och vårdgivare kan ha positiva effekter. Bland annat upplevs det av patienterna som en hjälp i återhämtningen och stärker relationerna mellan patient och vårdgivare.
Nyheter
En ny forskarutbildningskurs på temat patientpartnerskap, startade under vårterminen inom Karolinska Institutets forskarskola i klinisk behandlingsforskning; ”Patientpartnerskap och samverkan med allmänheten i klinisk forskning”. Syftet med kursen är att kliniska doktorander på KI ska få en förståelse för varför man ska samverka med patienter i forskning samt träna på hur man gör det.
Nyheter
Varje år dör miljontals människor på grund av kritisk sjukdom. Många av dessa dödsfall kan undvikas med enkla livräddande insatser. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet sammanställt de viktigaste vårdinsatser som medicinska experter globalt anser bör erbjudas till alla kritiskt sjuka patienter oavsett var de befinner sig. Studien har publicerats i tidskriften BMJ Global Health och inkluderar en speciell sektion för covid-19.
Nyheter
Forskare vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, har beviljats finansiering för forskningsprojektet "Beslutsbryderi: professionellas bedömningar angående ineffektiva insatser i hälso- och sjukvården". Vi bad projektledaren Henna Hasson berätta lite mer om projektet.
Nyheter
Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz skriver om Corona ur ett implementeringsperspektiv på Forum för Health Policy:s blogg.
Nyheter
Under rådande situation med allt fler covid-19-smittade och en allt mer belastad sjukvård kan personalen hamna i svåra situationer och val. Forskare vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet har i tidskriften Prehospital and Disaster Medicine nyligen publicerat en sammanställning av kunskapsläget om begreppet moralisk stress, dess risk- och skyddsfaktorer samt troliga följder. De ger också förslag på hur de negativa effekterna kan minskas.
Nyheter
Åsa Steinsaphir skriver om Patientskolan och forskningsprogrammet Patienten i förarsätet i Forum för Health Policys blogg.
Nyheter
Centrum för personcentrerarad vård (GPCC) firar 10-årsjubileum med en konferens på temat "Tillsammans för en bättre sjukvård" vid Sahlgrenska akademin i Göteborg den 6-7 februari 2020.
Nyheter
KI forskaren Marta Roczniewska får tvåårigt bidrag från FORTE för sitt projekt ”Job crafting interventioner – vad krävs för att medarbetare ska kunna skapa och omskapa sitt arbete?”
Nyheter
John Övretveit, som medverkar i forskningsprogrammet Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård, har skrivit ett kapitel i boken "Patient Engagement - How Patient-provider Partnerships Transform Healthcare Organizations", som utkom på förlaget Palgrave Macmillan i mitten av oktober 2019.
Nyheter
Varje år utser MedTech Magazine de 100 personer som mest påverkar vård, patienters verklighet och tillgången på medicinteknik.
Nyheter
Hallå där Jens Jacob Fredriksson som nyligen disputerat på Karolinska Institutet med sin avhandling ” How can health care organizations create value? Business model explorations”.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11