Publicerad: 2023-03-22 09:40 | Uppdaterad: 2023-03-27 13:27

Ett samtal om dagen stärker relationen mellan patient och vårdgivare inom psykiatrisk slutenvård

Samtal
Foto: Shutterstock

En ny studie av författare från Karolinska Institutet publicerad i Journal of Mental Health, visar att dagliga samtal mellan patienter inom psykiatrisk slutenvård och vårdgivare kan ha positiva effekter. Bland annat upplevs det av patienterna som en hjälp i återhämtningen och stärker relationerna mellan patient och vårdgivare.

Maria Reinius
Maria Reinius, Med Dr från KI, leg. sjuksköterska Foto: N/A

”Ett samtal om dagen” är en metod som utvecklades och implementerades av brukarinflytandesamordnare i Norra Stockholms psykiatri 2017 efter att patienter rapporterat en brist på stödsamtal. Metoden har sedan spridit sig till andra avdelningar och sjukhus och under 2020 intervjuades 14 patienter som fått ta del av den. De fick berätta om sin upplevelse av metoden och intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

- Studien visar att patienter använder samtalen som ett multiverktyg för att ventilera känslor, skapa strategier och hantera situationer på avdelningen. Samtalen blir en del av en daglig struktur som upplevs som hjälpsam för återhämtning. Deltagarna kände sig sedda som personer i samtalen och beskrev att både patienter och personal kunde lära känna varandra bortom sina roller, säger Maria Reinius, Med Dr från KI, leg. sjuksköterska och medförfattare till studien.

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor och mentalskötare ofta fastnar i administrativa uppgifter och inte hinner prata med och skapa mellanmänskliga relationer med patienterna.

Terese Stenfors, Professor of Medical Education.
Terese Stenfors, professor i medicinsk pedagogik. Foto: Ulf Sirborn

Metoden ”Ett samtal om dagen” syftar till att bryta det mönstret. Den som är inskriven i psykiatrisk slutenvård ska erbjudas dagliga samtal med sjuksköterska eller mentalskötare. Samtalen ska handla om det patienten helst vill prata om, vara max 30 minuter långa och på en förutbestämd tid. Det är också viktigt att patienterna själva bestämmer tid och innehåll.

- Resultaten i vår studie kan användas för att förklara hur och varför Ett samtal om dagen fungerar och vi hoppas att fler ska bli nyfikna på metoden. Vårdpersonal kan använda vår studie för att visa kollegor och chefer att detta kan vara värt att prova, säger Terese Stenfors, medförfattare och professor i medicinsk pedagogik vid Karolinska Institutet.

Vad är nästa steg i er forskning?

- Vi studerar en ytterligare intervention som brukarinflytandesamordnare i psykiatrin har utvecklat; en patientskola med fokus på återhämtning. Vi har en studie på gång där vi presenterar en programlogik för hur patientskolan är tänkt att fungera och ha för effekter och en annan studie som beskriver möjligheter och hinder i implementeringen, avslutar Maria Reinius.