Publicerad: 2024-05-24 19:39 | Uppdaterad: 2024-05-24 19:39

Stor nytta för patienter när egenerfarna ledare håller utbildning

En fyr
Fyr Foto: Pixabay

En nyligen publicerad studie från programmet Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, visar att gruppträffar inom psykiatrin med egenerfarna ledare hjälpte deltagarna att gå från passiva mottagare av vårdinsatser, till aktiva och engagerade i sin vård och egenvård.

Sara Riggare Foto: Christopher Kern

Den kvalitativa studien undersökte erfarenheter av gruppträffar inom psykiatrisk öppenvård som erbjöd stöd och gemenskap för patienter under åren 2018-2022 på Norra Stockholms psykiatri. Träffarna organiserades av anställda med tidigare erfarenhet av psykisk ohälsa. Under gruppträffarna fick patienterna ta del av information om specialistpsykiatrin och vilket stöd som finns hos andra samhällsinstanser och gemensamt resonera kring strategier att hantera stigma, sociala sammanhang, vänskapsrelationer, ensamhet och egenvård.

Resultatet av studien visar på värdet av att ha egenerfarna ledare som en del av den avlönade personalen. Till skillnad från en patientutbildning som designats av vårdpersonal utan egen erfarenhet, så kan de egenerfarna ledarna lära ut hur man kan navigera i samhällets olika inrättningar och system utifrån sitt egna patientperspektiv. 

-Ledarna förstår alltså på djupet deltagarnas situation, vilket bidrar till att deltagarna snabbt känner förtroende för ledarna. Jag tror att liknande utbildningsprogram skulle vara till stor glädje inom många kroniska eller långvariga sjukdomar. Det finns så mycket att lära från andra patienter, som komplement till det man kan lära sig från vården, säger Sara Riggare medförfattare till studien, Patienten i Förarsätet, Karolinska Institutet och forskare på Uppsala universitet med egen erfarenhet av kronisk sjukdom.

Inka Rodriguez
Inka Rodriguez Foto: N/A

-För mig som kursledare betyder det mycket att studien visar att deltagare blivit mer aktiva i sin vård då detta var något vi hoppades att Patientskolan skulle bidra till. Studien är också viktig i den fortsatta utvecklingen av det som tidigare var Patientskolan, säger Inka Rodriguez, medförfattare till studien Patienten i Förarsätet, Karolinska Institutet samt brukarinflytandesamordnare på Norra Stockholms psykiatri.

Studien genomfördes inom programmet Patienten i Förarsätet på Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet. Forskarna genomförde intervjuer med deltagare, ledare med egen erfarenhet av psykiatrisk heldygnsvård samt vårdpersonal som medverkat i de organiserade träffarna. Även dokument i form av bland annat utbildningsmaterial analyserades.

Publikation

Assessing the perceived value of a user-led educational intervention to support recovery in a Swedish psychiatric organization: A qualitative case study.
Reinius M, Al-Adili L, Rodriguez IH, Stenfors T, Brommels M
Health Expect 2024 Jun;27(3):e14064