Publicerad: 2023-03-20 09:36 | Uppdaterad: 2023-03-21 08:29

Ny kurs på Karolinska Institutet fokuserar på patientsamverkan

En ny forskarutbildningskurs på temat patientpartnerskap, startade under vårterminen inom Karolinska Institutets forskarskola i klinisk behandlingsforskning; ”Patientpartnerskap och samverkan med allmänheten i klinisk forskning”. Syftet med kursen är att kliniska doktorander på KI ska få en förståelse för varför man ska samverka med patienter i forskning samt träna på hur man gör det.

Carolina Wannheden
Carolina Wannheden

Kursen har utvecklats och ges av Per Svensson, lektor och överläkare på Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset, tillsammans med Carolina Wannheden, senior forskningsspecialist i forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet på Institutionen för lärande, informatik, management och etik på Karolinska Institutet.

- Vi vill att forskare ska förstå nyttan av samverkan mellan patienter, närstående och allmänheten, i sin forskning. Så utöver att läsa in sig på litteraturen får kursdeltagarna träffa och ställa frågor till personer med erfarenhet av patientsamverkan i rollen som forskare, patient eller närstående. Därefter ska de skapa en plan för patientsamverkan i sin egen forskning, säger Carolina Wannheden.

Kursen vänder sig till doktorander på forskarskolan i klinisk behandlingsforskning på Karolinska Institutet. Fram till nu har det inte funnits någon kurs om patientsamverkan i forskning som riktar sig till just kliniska doktorander på KI.

Porträttfoto på Per Svensson.
Per Svensson. Foto: Ingela Wåhlstrand

- En utbildning i detta område är viktigt av flera anledningar. En av dem är att patientsamverkan kan bidra till att vi använder resurser på ett bättre sätt och höjer kvalitén på forskningen genom att ställa mer relevanta forskningsfrågeställningar. Kursdeltagarna får lära sig att designa och genomföra studier på ett sätt som bättre tillgodoser patienters behov och blir bättre på att sprida sina forskningsresultat i olika sammanhang, säger Per Svensson.

I anglosaxiska länder har patientsamverkan i forskning fått ett stort genomslag och vissa tidskrifter ställer i dag krav på att forskare redovisar hur de har samverkat med patienter och allmänheten.

- I samband med att patientsamverkan har börjat uppmärksammas allt mer i Sverige under de senaste åren, har även svenska anslagsgivare börjat ställa krav på att forskare redovisar sin patientsamverkan. Patienter och allmänheten medverkar även i större utsträckning i granskning av både forskningsanslag och forskningsresultat, avslutar Carolina.