Publicerad: 2020-02-21 14:09 | Uppdaterad: 2022-08-31 14:35

Forskarprogrammet Patienten i förarsätet omnämns i Forum för Health Policy:s blogg

Åsa Steinsaphir skriver om Patientskolan och forskningsprogrammet Patienten i förarsätet i Forum för Health Policys blogg.

portrait of Åsa Steinsaphir, lead patient involved in research programme at LIME

Åsa Steinsaphir skriver i om "Patientskolan" som ingår i forskningsprogrammet "Patienten i förarsätet!" i Forum för Health Policy:s blogg.

– Kan man rucka på den traditionella uppfattningen om sjukvårdens rollfördelning, samt vanföreställningen där allvarlig psykisk ohälsa likställs med ”kroniska” tillstånd där den drabbade är otillräknelig och inte vet sitt eget bästa?