Publicerad: 2020-01-23 13:38 | Uppdaterad: 2020-01-23 13:48

PIF på jubileumskonferens i Göteborg den 6-7 februari 2020

Centrum för personcentrerarad vård (GPCC) firar 10-årsjubileum med en konferens på temat "Tillsammans för en bättre sjukvård" vid Sahlgrenska akademin i Göteborg den 6-7 februari 2020.

För att hälso- och sjukvård samt omsorg ska bedrivas effektivt och med god kvalitet krävs flera perspektiv och idéer där en gemensam nämnare är personcentrering.

Jubileumskonferensens syfte är att belysa det aktuella kunskapsläget och behovet av verksamhets- och kunskapsutveckling, presentera resultat, uppmuntra interprofessionella nätverk och inspirera till vägar framåt.

Sara Riggare och Ami Bylund kommer medverka med en posterpresentation om forskningsprogrammet Patienten i förarsätet!

Kontakt

Ami Bylund Anknuten till Forskning