Publicerad: 2023-09-06 14:11 | Uppdaterad: 2023-09-07 10:37

24 miljoner kronor från Forte till "Fatta beslut och agera"

Kugghjul
Foto: Getty Images

Forte har beviljat totalt 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram, varav ett leds av Henna Hasson vid Medical Management Centrum (MMC) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

"Fatta beslut och agera: att omfamna komplexiteten i implementering för att minska hälsoklyftor"

Forskningsprogrammet har erhållit SEK 24 miljoner från Forte och ska fokusera på implementeringsutmaningar, som följer när kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och hur de påverkas, ska omsättas till praktiska insatser för att förbättra folkhälsan. 

Forskningen tar utgångspunkt i att trots att Sverige har ett av de mest utvecklade välfärdssystemen och ambitiösa folkhälsopolitiska mål växer hälsoklyftorna, med systematiska ojämlikheter i hälsa. Implementering av strukturella insatser samt preventiva och hälsofrämjande program behövs, ändå visar implementeringsforskning att insatser tenderar att gynna privilegierade grupper mer än de mest behövande.

Henna Hasson
Henna Hasson Foto: KI

Detta innebär att ojämlikhet i hälsa faktiskt kan öka som en följd av folkhälsoinsatser, om implementeringen systematisk missgynnar grupper som behöver dem mest. Programmet tar sig an denna utmaning genom att utveckla ny kunskap om hur folkhälsoinsatser kan implementeras för underprivilegierade grupper.

Henna Hasson är professor i implementeringsvetenskap med fokus på genomförande och utvärdering av förändringar inom vård och omsorg. Av särskilt intresse är produktion och användning av vetenskaplig kunskap, evidens. Henna är verksamhetschef för Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, SLSO, Region Stockholm.

Mer om programmet

Programmets namn

Fatta beslut och agera: att omfamna komplexiteten i implementering för att minska hälsoklyftor

Samarbetspartner

 • Medical management centrum, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, KI
 • Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Region Stockholm
 • Institutionen för global hälsa, KI
 • Mälardalens universitet.

Medverkande (A-Ö)

 • Hanna Augustsson
 • Anna Bergström
 • Bo Burström
 • Annika Bäck
 • Stefan Fors
 • Joanna Stjernschantz Forsberg
 • Henna Hasson
 • Anna Johansson
 • Ulrica von Thiele Schwarz

Kontakt

Henna Hasson Adjungerad Professor