Publicerad: 2019-12-05 13:10 | Uppdaterad: 2019-12-09 14:03

PROCOME-forskare får anslag från FORTE för projekt som utforskar hur medarbetare ska kunna skräddarsy sitt arbete så det matchar deras behov

KI forskaren Marta Roczniewska får tvåårigt bidrag från FORTE för sitt projekt ”Job crafting interventioner – vad krävs för att medarbetare ska kunna skapa och omskapa sitt arbete?”

Marta Roczniewska close-up picture outside in front of windmill.

Marta Roczniewska är forskare vid PROCOME, Medical Management Centre på Institutionen för lärande, informatik, management och etik samt SWPS University of Social Sciences, Polen.

Stort grattis Marta. Kan du berätta lite om bakgrunden till forskningsprojektet?

– Med alla de förändringar som pågår inom och utanför organisationer krävs flexibilitet i hur arbetet utförs. För att hantera denna realitet använder organisationer ofta top-down-metoder, där ledningen omdesignar hur arbetet utförs. Problemet är att den lösningen negligerar olikheter i arbetsgruppen, är oförenlig med snabba förändringar, eller riskerar att leda till att arbetets krav, och medarbetarnas behov och förmågor, inte passar ihop. Det är därför nödvändigt att främja lösningar som ger medarbetare utrymme att själva proaktivt ägna sig åt omformning av sitt arbete för att anpassa sig till den nya verkligheten. Detta har kallats för job crafting.

Vad innebär job crafting?

– Job crafting avser självinitierade förändringar som medarbetarna introducerar i sina jobb för att bättre hantera kraven i sin arbetsmiljö. Anställda kan till exempel söka mer resurser, ändra hur de utför sina uppgifter eller starta nya stimulerande projekt på sin arbetsplats. Även om dessa beteenden initieras av medarbetaren, kan de också stimuleras tack vara rätt arbetsmiljö eller genom organisatoriska ingripanden. Kunskapen om job crafting-interventioner, och dess effekter, är fortfarande begränsad, inte minst för att litteraturen innefattar många svåröverblickbara varianter av interventioner. Vi saknar kunskap om vilka faktorer som är nödvändiga eller tillräckliga för att åstadkomma önskvärt resultat.

Vad är syftet med projektet?

– Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hur man kan implementera hållbara job crafting-interventioner i Sverige. Detta görs dels genom att utforska vilka programteorier och implementeringsstrategier som har använts vid effektiva job crafting-interventioner, dels genom att identifiera vilka mönster av kontext- och processfaktorer som påverkar utfallen, men även vad som gör interventionerna hållbara över tid.

Vem samarbetar du med?

– Jag kommer att samarbeta med Ulrica von Thiele Schwarz, Henna Hasson och Anne Richter, samtliga vid PROCOME/MMC och även med Arnold Bakker vid Erasmus University i Rotterdam, Nederländerna.

Kontakt

Marta Roczniewska Senior Forskningsspecialist