Publicerad: 2020-04-17 17:01 | Uppdaterad: 2020-04-30 15:21

Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz skriver blogginlägg om Corona ur ett implementeringsperspektiv

Porträtt av Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz.
Henna Hasson (foto: privat) & Ulrica von Thiele Schwarz (foto: Johanna Wulff)

Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz skriver om Corona ur ett implementeringsperspektiv på Forum för Health Policy:s blogg.

Henna Hasson och Ulrica von Thiele Schwarz, vid Medical Management Centre (MMC), Karolinska Institutet, frågar sig om diskussionen kan vinna på att vi är noggrannare med vad som är interventionerna (tvätta händerna, fysisk distansering och stanna hemma vid symptom) och vad som är implementeringsstrategierna – och om vi är tydligare med vilket utfall vi pratar om och vad tidsperspektivet är, när vi diskuterar hur olika strategier fungerar.

"Skilj på intervention och implementering och lägg krut på att optimera implementeringsstrategierna baserat på en analys av vad som behövs i det lokala sammanhanget. "