KI i medierna

Vill du vara med i en studie?

Toppublikationer i urval


Prosaposin kan vara en lovande läkemedelskandidat för Parkinsons sjukdom
Per Svenningsson et al, Nature Communications, september 2023

Ingen tydlig koppling mellan tandingrepp och endokardit orsakad av orala bakterier
Niko Vähäsarja et al, eClinicalMedicine, augusti 2023

Identiteten hos hjärnans inhibitoriska nervceller bevaras av det DNA-bindande proteinet Sox6
Jens Hjerling-Leffler et al, Neuron, augusti 2023 

Ny studie ger viktiga insikter i hur våra celler producerar energi
Nils-Göran Larsson et al, Cell Metabolism, augusti 2023

Ett steg närmare att lösa gåtan med tumörcellsinvasion 
Marco Gerling et al, Nature Communications, augusti 2023 

Ny mekanism upptäckt hur cancerceller överlever replikationsstress
Olle Sangfelt et al, Molecular Cell, augusti 2023

Hjärnor synkroniserar när människor lär sig rädsla av varandra
Andreas Olsson et al, Advanced Science, augusti 2023 

Ljusbaserad kartläggning av hjärnans kretsar ger nya insikter om hämmande nervceller vid panikångest 
Janos Fuzik, Nature Methods, augusti 2023

Fler toppublikationer