Anslag, priser och donationer

Toppublikationer i urval
 

Andra faktorer än svagare varianter bakom minskad dödlighet i Covid-19
Hedberg et al, Lancet Regional Health Europe, februari 2024

Proteinhalten i moderns diet påverkar avkommans ansiktsutseende via mTORC1-signalering
Chagin, Nature Communications, mars 2024 


Internationell definition av trippelnegativ bröstcancer bör ses över, enligt ny studie
Irma Fredriksson et al, The Lancet Regional Health – Europe, mars 2024

Bättre behandling av barncancer när genetiska orsaker utreds
Bianca Tesi et al, The Lancet Regional Health – Europe, mars 2024

Forskare undersöker orala mikrobers inverkan på patologier och cancerutveckling
Georgios Belibasakis et al, Periodontology 2000, mars 2024


Fler toppublikationer

KI i medierna

Vill du vara med i en studie?