Coronaviruset

Toppublikationer i urval
 

Minskad risk för alkoholrelaterade sjukdomar hos elitfotbollsspelare
Peter Ueda et al, BMJ, december 2022

Vaccinering effektivt och säkert i möss med ärftlig småkärlssjukdom
Daniel V Oliveira et al, EMBO Molecular Medicine, december 2022

Samtidig kartläggning av olika epigenetiska markörer i en cell
Marek Bartosovic och Gonçalo Castelo-Branco, Nature Biotechnology, december 2022

Överföring av två embryon vid IVF ökade risken för komplikationer vid enkelbörd
Kenny A. Rodriguez-Wallberg et al, JAMA Psychiatry, december 2022

Utvecklingen av lungfunktion mer plastisk än man tidigare trott
Gang Wang et al, American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, november 2022

Studie avslöjar hur hjärnan kodar rörelsers början, varaktighet och hastighet
Eva M. Berg et al, Neuron, november 2022

Kolinesterashämmare hjälpte alzheimerpatienter att bevara njurfunktionen
Hong Xu et al, Kidney International, november 2022

Fler toppublikationer