Coronaviruset

Toppublikationer i urval

Några aktuella artiklar publicerade i högt rankade vetenskapliga tidskrifter där KI-forskare medverkat.

Defekt gen på X-kromosomen kan ge livshotande covid-19 hos män
X-linked recessive TLR7 deficiency in ~1% of men under 60 years old with life-threatening COVID-19, Asano T et al, Science Immunology, augusti 2021

Autoantikroppar mot typ I-interferoner kan förklara 20% av dödsfallen i covid-19
Autoantibodies neutralizing type I IFNs are present in ~4% of uninfected individuals over 70 years old and account for ~20% of COVID-19 deaths, Bastard P et al, Science Immunology, augusti 2021

Lektiner kan minska SARS-CoV-2 varianters infektivitet
Identification of lectin receptors for conserved SARS-CoV-2 glycosylation sites, Ali Mirazimi et al, EMBO Journal, augusti 2021

Antalet nya fall av celiaki minskar trots fler tarmbiopsier
Two waves of celiac disease incidence in Sweden: a nationwide population-based cohort study from 1990-2015, Bergman D et al, GUT, juli 2021

Ny metod för analys av direkt kommunikation mellan celler
An unsupervised method for physical cell interaction profiling of complex tissues, Andrews N et al, Nature Methods, juli 2021

Fler toppublikationer

KI i media

Rektors blogg