Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Tre forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats det prestigefyllda ERC Advanced Grant. ERC-anslag är de främsta europeiska bidragen till enskilda huvudforskare. De tre forskarna får vardera 2,5 miljoner euro att använda under en femårsperiod.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Barncancerfonden har beviljat finansiering till åtta forskartjänster på KI för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Målet är bland annat att förbättra dagens behandlingsmetoder med hjälp av precisionsmedicin som utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik.
Nyheter
Vi gratulerar Paolo Parini vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Wallenberg Scholars-programmet syftar till att ge Sveriges ledande forskare anslag för fri forskning, så kallad grundforskning. Stiftelsen har efter en omfattande internationell utvärdering valt att finansiera 118 forskare under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen. Av de 29 forskare inom medicin som tilldelats årets Scholar-anslag är 19 verksamma vid Karolinska Institutet.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Njurfonden delar ut över 7 miljoner kronor till forskning om njursjukdomar. Det är den största summan sedan fonden instiftades och tilldelas 40 forskare, varav 19 är verksamma vid Karolinska Institutet. Bidragen går till forskning som rör kronisk njursjukdom, dialys och transplantation.
Nyheter
KI-forskaren Laura Baranello har tilldelats det prestigefyllda ERC Consolidator Grant för sin forskning som syftar till att förstå samspelet mellan det cancerdrivande proteinet MYC och topoisomeras-enzymer. Målet är att kunna identifiera läkemedel för en mer målinriktad cancerbehandling med färre biverkningar. Laura Baranellos projekt MYCinTOPshape har tilldelats cirka 2 miljoner euro och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under 2024 kommer stipendiaterna Emma Hagström Molin och Anna Svensson, finansierade av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, att vistas som inbäddade forskare vid Hagströmerbiblioteket på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hagströmerbiblioteket, Medicinens historia och kulturarv
Grattis önskar vi de tre forskare vid institutionen för laboratoriemedicin (Labmed) som har tilldelats medel inom KI:s rekryterings- och konsolideringsprogram för juniora forskare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Amaia Calderón-Larrañaga har tilldelats SFOepi consolidator bridging grant för projektet "Multimorbidity and kidney function in old age: longitudinal trajectories and synergistic effects" ("Multisjuklighet och njurfunktion bland äldre: longitudinell utveckling och synergistiska effekter"). Det beviljade beloppet är 3 600 000 SEK för perioden 2023-2025.
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Simone Tambaro, senior forskningsspecialist vid avdelningen för neurogeriatrik, får cirka 2 miljoner kr (198 319 US dollar) i forskningsbidrag av Alzheimer’s Association.
Nyheter
Våra varma gratulationer till docent Ida Goliath, adjungerad lektor i forskargrupp Lars E. Eriksson vid avdelningen för omvårdnad och utredare vid Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum!
Nyheter
Daniel Ferreira Padilla, senior forskare och docent vid avdelningen för klinisk geriatrik, har fått 1,9 miljoner kronor.
Nyheter
Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut ett startbidrag till lovande unga forskare inom en rad olika forskningsområden för att ge dem en kickstart på karriären. Alessandro Furlan, biträdande professor vid institutionen för neurovetenskap, som undersöker hur hjärnan och kroppen arbetar tillsammans för att reglera viktiga fysiologiska processer, är en av de forskare som har tilldelats det femåriga bidraget.
Nyheter
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI. Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I januari, började Erin Flanagan på Institutionen för global folkhälsa i en ny roll som grant writer, där hon bland annat kommer hjälpa till med att identifiera relevanta utlysningar och anslagsmöjligheter och erbjuda operativt stöd vid anslagsansökningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att höra mer om den nya rollen och lära känna henne lite bättre.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter en intern utvärdering av de förslag som inkommit, har StratNeuros styrelse beslutat att tilldela 100 000 kronor till Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för ett två månader långt besök i hans laboratorium av Cristian Ripoli, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, Italien.
Nyheter
Professor Per-Olof Berggren tilldelas ERC Proof of Concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Medlen kommer att användas till att vidareutveckla en teknologi där Langerhanska cellöar transplanterade till främre ögonkammaren används som screeningverktyg för att identifiera nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sophie Erhardt, professor i experimentell psykiatri vid KI, erhåller ett forskningsanslag på 3 miljoner SEK från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för utveckling av läkemedel som riktar sig mot immuninducerad kognitiv försämring och psykos. Denna finansiering utgör ett betydande steg i professor Erhardts strävan efter innovativa lösningar inom området mental hälsa. Projektet är ett av tio framstående svenska vetenskapliga initiativ inom life science som hedras med anslag.
Nyheter
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att donera 50 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Medlen ska användas till en ny professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi och ha det fullständiga namnet "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi".
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Stort grattis till de 2 forskare på Labmed som fått bidrag från Barncancerfonden 2024-2026.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. Nu har Cancerfonden fattat beslut om en extra tilldelning av anslag till tio forskare för kliniska studier. Sex av dessa är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD). Av de sju forskare som tilldelas anslag är fyra forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Helena Karlström, lektor vid avdelningen för neurogeriatrik, får 250 000 Euro (ca 2 800 000 kronor) från Dutch Brain Foundation för projektet ”NOTCH3 immunotherapy to target toxic protein aggregation in CADASIL”.
Hon får också 3 600 000 kronor från European Joint program – Rare Diseases (EJP-RD) för projektet ”CADASIL-Naturliga sjukdomsförloppet ”.
Nyheter
Under perioden 2024-2026 har Hjärt- Lungfonden beviljat projektbidrag (hjärta) till två forskare vid CLINTEC, båda verksamma vid enheten för medicinska njursjukdomar.
Nyheter
Stort grattis till de sex forskare från institutionen för medicin, Hudinge (MedH), som får bidrag från Hjärt- lungfonden 2024-2026! Tillsammans får de 9 300 000 kronor i bidrag.
Nyheter
Ann-Helen Patomella, lektor vid avdelningen för arbetsterapi, får 4 400 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för projektet ”Engagerande vardagsaktiviteter, livskvalitet och hälsosamt åldrande för hela befolkningen- Stroke prevention i primärvården”.
Grattis!
Nyheter
Vi gratulerar Daniel C Andersson, Johanna Lanner, Jon Lundberg, Carl Johan Sundberg och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Hjärt-Lungfonden 2023. Totalt har 5,9 miljoner kronor delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Sverker Johansson, avdelningen för fysioterapi, får 1 115 318 SEK i utlysningen Klinisk behandlingsforskning. Han får bidraget för sitt projekt ”One size” passar ingen – utveckling av en personcentrerad adaptiv mobilhälsolösning för fysisk aktivitet efter stroke eller transitorisk ischemisk attack”. Grattis!
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.
Nyheter
Professor Johan Ärnlöv får 7,5 miljoner kronor i utlysningen Forskningskompetens inom primärvården 2023. Han får bidraget för sitt projekt ”Kronisk smärta och utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar”. Grattis!
Nyheter
KI-forskaren Goran Papenberg har beviljats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för sin forskning om hjärnans förmåga att producera nya nervceller och dess betydelse för långtidsminne och depression vid åldrande.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09