Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

De senaste åren har behandlingslandskapet för solida tumörer genomgått en märkbar förändring. Med de nya cancerbehandlingarna ser framtiden ljusare ut för många unga cancerpatienter, då blir fertilitetsfrågor och framtida familjebildning en viktig aspekt. Sex specialister inom onkologi och fertilitet vid institutionen för onkologi-patologi krokar arm för att sammanställa kunskap och rekommendationer i denna viktiga fråga.
Nyheter
I samband med Lungcancerdagen delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet.

I år gick stipendiet till thoraxkirurgerna Mamdoh Al-Ameri vid Karolinska Universitetssjukhuset och Maya Landenhed Smith, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Nyheter
C-vitamin och andra antioxidanter stimulerar nybildning av blodkärl i lungcancertumörer, visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Journal of Clinical Investigation. Fynden ger ytterligare stöd för att kosttillskott med antioxidanter kan påskynda tumörtillväxt och metastasering vid cancer.
Nyheter
Vi gratulerar Vitali Grozman och Sven Nyrén vid gruppen Diagnostisk radiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets Lungcancerstipendiater.
I samband med Lungcancerdagen, delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet och i år gick stipendiet till Vitali Grozman och Sven Nyrén.
Nyheter
Att analysera alla proteiner som finns i en vävnad, det så kallade proteomet, kan ge viktig information om sjukdomars uppkomst och hur de bäst kan behandlas. Här berättar Janne Lehtiö, professor vid institutionen för onkologi-patologi, om proteombaserad medicin och hur det kan bidra till individualiserad cancerbehandling.
Nyheter
Det finns skillnader i hur kvinnor och män överlever lungcancer. Nu har forskare vid Karolinska Institutet analyserat möjliga orsaker som andra underliggande sjukdomar och rökning. Studien som publiceras i Chest visar att kvinnor lever längre än män efter en lungcanceroperation oberoende av andra faktorer.
Nyheter
En stor jämförande studie av canceröverlevnad mellan de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder över tid och att de skillnader som setts tidigare minskat. Det är troligen flera olika faktorer som lett fram till dessa förbättringar. Tidigare jämförande studier mellan de nordiska länderna har visat på tydliga skillnader i canceröverlevnad, med sämre överlevnad för patienter i Danmark.
Nyheter
Patienter med låg inkomst har högre risk att dö efter lungcancerkirurgi än patienter med hög inkomst. Sambandet kvarstår även om man tar hänsyn till förekomst av vanlig samsjuklighet och andra faktorer som är kända för att öka risken för död. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Thorax.
Nyheter
Lungcancer är fortfarande den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt, och detta beror ofta på sen upptäckt, vilket leder till små möjligheter till botande behandling. Forskare från KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Umeå universitet har gjort framsteg i att identifiera pre-diagnostiska symtom och besvär som kan ha betydelse för upptäckten av lungcancer.
Nyheter
Lungcancerceller använder sig av antioxidanter, kroppsegna eller från kosten, för att öka upptag och användning av socker och därmed sprida sig i kroppen. Det visar svenska och amerikanska forskare i två oberoende studier, som öppnar för nya strategier att behandla lungcancer. Studierna publiceras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Cell.
Nyheter
Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09