Publicerad: 2022-12-01 13:37 | Uppdaterad: 2022-12-02 12:56

Vitali Grozman och Sven Nyrén är årets Lungcancerstipendiater

Vitali Grozman och Sven Nyrén tar emo Lungcancerstipendiet 2022
Vitali Grozman och Sven Nyrén Lungcancerstipendiater 2022 Foto: Lungcancerföreningen

Vi gratulerar Vitali Grozman och Sven Nyrén vid gruppen Diagnostisk radiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets Lungcancerstipendiater.
I samband med Lungcancerdagen, delar Lungcancerföreningen varje år ut ett stipendium till någon eller några som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet och i år gick stipendiet till Vitali Grozman och Sven Nyrén.

Motivering

Bakom varje lungcancerdiagnos finns det en för patienterna livsviktig, men samtidigt ganska undanskymd resurs – radiologerna.

Vitali Grozman & Sven Nyrén tilldelas 2022 års stipendium för sina insatser för att skapa en bättre och mera patientfokuserad lungcancervård. De arbetar kliniskt som thoraxradiologer på Karolinska Universitetssjukhuset samtidigt som de är innovationsinriktade och deltar i forskning. 

Vitali Grozman och Sven Nyrén har bland annat arbetat med:

  • att ta fram en utbildning för allmänradiologer för mer kunskap om tidig lungcancer genom att använda AI 
  • utvärdering av de nya systemiska (läkemedel) och lokala (operation och strålning) behandlingarna, för ökad förståelse av responsmönster och för individualisering av behandlingar
  • ökade möjligheter att biopsera lungcancer - både för att korta köer för diagnostisk biopsi, samt för biopseringar av tumören under behandling och misstänkta/begynnande recidiv. 
  • att utveckla nya imaging-tekniker för lungcancer

Allt detta gör dem till ytterst värdiga mottagare av Lungcancerföreningens stipendium 2022.