Publicerad: 2024-03-13 07:50 | Uppdaterad: 2024-03-13 09:09

Framtidens cancerbehandling och fertilitet

Gravid kvinna sitter och pratar med en läkare.
Gravid kvinna sitter och pratar med läkare. Foto: Getty Images

De senaste åren har behandlingslandskapet för solida tumörer genomgått en märkbar förändring. Med de nya cancerbehandlingarna ser framtiden ljusare ut för många unga cancerpatienter, då blir fertilitetsfrågor och framtida familjebildning en viktig aspekt. Sex specialister inom onkologi och fertilitet vid institutionen för onkologi-patologi krokar arm för att sammanställa kunskap och rekommendationer i denna viktiga fråga.

Gruppbild av Simon Ekman, Alexios Matikas, Hildur Helgadottir, Kenny Rodriguez-Wallberg, Jan-Erik Frödin och Josefin Fernebro.
Från vänster: Simon Ekman, Alexios Matikas, Hildur Helgadottir, Kenny Rodriguez-Wallberg, Jan-Erik Frödin och Josefin Fernebro. Foto: Stefan Zimmerman

Forskning i samarbete

Hildur Helgadottir, överläkare och docent vid institutionen för onkologi-patologi, har tillsammans med Simon Ekman, Alexios Matikas, Kenny Rodriguez-Wallberg, Jan-Erik Frödin och Josefin Fernebro, alla vid institutionen för onkologi-patologi publicerat en sammanställning om effekterna av nya generationens cancerläkemedel på fertilitet och reproduktion. Dessa aspekter är särskilt relevanta för unga individer som genomgår behandlingar för solida tumörer.

Okända effekter på reproduktionsfunktioner

Det finns stora osäkerheter kring effekterna av de nya läkemedlen på reproduktionsfunktioner, inklusive fertilitet, graviditet och amning, och hur unga patienter med cancer, både kvinnor och män, bör rådgivas. Målet med denna översikt är att sammanställa den aktuella kunskapen om onkofertilitet och de olika nya terapier som inkluderar immunterapi, antikropp-läkemedelskonjugat, små molekyler och monoklonala antikroppar.

Reproduktionsbekymmer i olika patientgrupper

I publikationen diskuteras också de specifika omständigheterna och reproduktionsaspekter i olika patientgrupper där nya behandlingar har införts brett, inklusive melanom, lungcancer, bröstcancer, kolorektal cancer och gynekologiska cancerformer. Det är tydligt att det behövs ökad medvetenhet om potentiell läkemedelstoxicitet på reproduktiva vävnader, och det är av yttersta vikt att individer informeras baserat på aktuell expertis och tillgängliga metoder för fertilitetsbevarande

Artikeln, som publicerats i European Journal of Cancer är ett betydande bidrag till fältet, och ger värdefulla insikter som kan bidra till att forma framtida behandlingsstrategier och patientvård.

Publikation

"Fertility and reproductive concerns related to the new generation of cancer drugs and the clinical implication for young individuals undergoing treatments for solid tumors"
Hildur Helgadottir, Alexios Matikas, Josefin Fernebro, Jan-Erik Frödin, Simon Ekman, Kenny Rodriguez-Wallberg. Eur J Cancer, online March 9, 2024, DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejca.2024.114010