Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Läkaresällskapet har beslutat att utse Catharina ”Cia" Ihre Lundgren till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, SLS. Hon tillträder den 1 juli 2024 och efterträder Tobias Alfvén som lämnar posten efter fyra år som ordförande.
Nyheter
Eftersom vi inte är så många på kontoret under sommaren har vi pausat leverans av kaffe, mjölk och havremjölk till Widerströmska huset. Sista leveransen sker den 24:e juni. Höstens första leverans sker den 19:e augusti.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vid det arbets- och miljömedicinska vårmötet den 30 maj fick tre forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) ta emot pris för Bästa avhandling, Nytänkande forskning och Life time achievement.
Nyheter
Professor Jonas F Ludvigsson har tilldelats H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående forskningsinsatser inom pediatrik och inflammatoriska tarmsjukdomar. Samtidigt får professor Göran K Hansson H.M. Konungens medalj av 12:e storleken i serafimerordens band för ledande insatser inom svenskt akademiväsende.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, publicerad i International Journal of Surgery, visar att överlevnaden efter kirurgi har förbättrats markant över åren, trots att patienterna har blivit sjukare och äldre. En bidragande orsak är den kontinuerliga utvecklingen av det perioperativa omhändertagandet, som omfattar vården före, under och efter kirurgi.
Nyheter
Ljubica Matic och Anton Razuvaev från kärlkirurgigruppen vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, har belönats med Hjärt-Lungfondens 120 års jubileumsanslag för sitt projekt som syftar till att kartlägga nya mekanismer och utveckla terapeutiska mål och biomarkörer för individanpassad behandling av artärsjukdom i nedre extremiteter.
Nyheter
Forskare vid KI kan från och med den 1 juni publicera sig med förbetald Open Access i de tre egna tidskrifter som ges ut av förlaget Rockefeller University Press.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ELN enkät
Vad tycker du om KI ELN? Svara på vår enkät!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 3 och 4 juni samlades internationella kärlkirurger och kärlforskare i Sune Bergström Aulan för att presentera och diskutera translationell kärlforskning. Det var tredje gången Kärlkirurgigruppen vid CMM och MMK stod värd för mötet, 2020 i virtuellt format, 2022 och i år i den fina aulan i Bioclinicum.
Nyheter
Studien "Androgens Modulate the Immune Profile in a Mouse Model of Polycystic Ovary Syndrome" belyser immunförsämring som en möjlig aspekt av PCOS-patologi, vilket skulle kunna utgöra ett nytt mål för behandlingar.
Nyheter
Det 15 maj 2024 publicerades artikeln. Det är en nationell registerstudie som handlar om komplikationer av cancerbehandling i ung ålder. Materialet är jämfört mot matchade kontroller och går tillbaka 60 år i tiden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Hallå där Jasper Holleman, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 18 juni försvarar du din avhandling "Novel biomarkers associated with stress : from normal aging to Alzheimer's disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Craig Wheelock har tilldelats "Fellow of the European Respiratory Society Award".
Nyheter
Hallå där Johanna Mayer, doktorand vid avdelningen för neurogeriatrik. Den 17 juni försvarar du din avhandling "The role of autophagy in Aβ and tau metabolism in Alzheimer’s disease". Vad handlar den om?
Nyheter
Här presenteras nya personer som valts till följande uppdrag: Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, Biträdande Internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandläkarprogrammet, IPL-promotor för tandhygienistprogrammet och nytt uppdrag från årsskiftet: Inspera champion.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Förslaget som nu samverkas med medarbetarna på GVS, KIB, UoL och MHK är att fem avdelningar upphör och tre nya bildas från och med 1 januari 2025. Målet är att genom mer effektiv samordning rusta KI:s verksamhetsstöd att möta ökade krav och snabba förändringar i omvärlden och bidra till en stärkt vi-känsla på hela KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kom ihåg att anmäla dig till höstens utbildningar i chefs- och ledarskap samt arbetsmiljöfrågor. Vi välkomnar varmt både nya och erfarna chefer och ledare inom KI att anmäla sig. Du som HR är också välkommen att utforska vårt utbud.

Ta chansen att utveckla dina färdigheter och skapa värdefulla nätverk.

På Learning HUB hittar du vår kurskatalog och kan ta reda på vilka kurser som du inte gått än.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ungefär tre gånger så många manliga som kvinnliga idrottare stängs av på grund av dopning. En ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet visar att en av förklaringarna kan vara att dopningstesterna som används inte tar hänsyn till kvinnornas varierande hormonprofil. Istället föreslås ett alternativ som inkluderar blodprov och ett gränsvärde som möjliggör dopningstester av både elitidrottare och motionärer.
Nyheter
Ljudet av barns joller är ett mysigt ljud att lyssna på! Men kan jollret också säga någonting om barnets framtida utveckling?
Nyheter
I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 9 av 42 ansökningar. Av dessa nio är fyra, Daniel Helldén, Klara Lenart, Yunbing Shen och Miranda Stiernborg, forskare vid Karolinska Institutet. Totalt beviljades nästan 36 miljoner kronor för perioden 2024–2027.
Nyheter
Det börjar närma sig sommar och långledighet. LIME:s verksamhetsstöd vill belysa vikten av framförhållning inför sommaren. Sommarledigheten påverkar närvaron av den administrativa personalen på både LIME och KI som helhet. Svarstiderna i funktionsbrevlådorna kan därför ta längre tid och kommer att ha auto-reply med hänvisning för akuta ärenden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Miranda Stiernborg forskare inom molekylärbiologi vid gruppen translationell psykiatri, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, får ett internationellt postdokanslag om 3,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att studera återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor.
NyheterEfter att ha varit LIME:s tf prefekt i 4 månader har Sabine Koch nu blivit utsedd till ordinarie prefekt från och med den 1 juli 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, Informatik
När Inger Kull var ny som sjuksköterska i början av 1980-talet sökte forskarna efter riskfaktorer. Idag är hon professor och vill hellre tala om friskfaktorer. Trettio års forskning på Bamsebarnen har gett svar på många frågor men inte den svåraste: Varför blir barn allergiska?
Nyheter
Den 25 maj bjöd Svenska Institutet (SI) in till diplomceremoni i Stockholms stadshus för sina stipendiater. Bland detta års stipendiaterna var sju studenter från Karolinska Institutet (KI) på plats.
Nyheter
IT-avdelningen breddar programvaruportföljen ytterligare med tre populära programvaror som har ett stort antal användare hos KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Robin Zenlander från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Biomarkers in hepatocellular carcinoma", den 13 juni, 2024. Huvudhandledare är Per Stål (MedH).
Nyheter
Ny forskning avslöjar att ärrbildning efter ryggmärgsskador är mer komplex än tidigare trott. Forskare har identifierat två typer av perivaskulära celler som huvudansvariga för bildningen av ärrvävnad, vilket hindrar nervregenerering och funktionell återhämtning. Dessa fynd, publicerade i Natural Neuroscience, är också relevanta för andra skador i hjärnan och ryggmärgen och kan leda till riktade terapier för att minska ärrbildning och förbättra resultaten.
Nyheter
SciLifeLabs styrelse har utsett professor Jan Ellenberg till ny direktör. Vid sidan av denna roll kommer professor Ellenberg även att anställas som professor vid Karolinska Institutet och affilierad professor vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Han efterträder professor Olli Kallioniemi, som har varit föreståndare för SciLifeLab sedan 2015.
Nyheter
Det var rubriken på KI-Lifestyle4Healths öppna seminarium den tredje juni. Svaret var som kanske väntat ja, men deltagarna fick också veta hur baserat på forskning och praktiska försök.
Nyheter
Hallå där Jonatan Gustavsson! Du har nyligen disputerat med avhandlingen "Determinants of age-related brain iron accumulation and links to neurocognitive functions". Kan du berätta lite mer om vad den handlar om?
Nyheter
KI:s utbildningskongress 2-3 oktober vänder sig till dig som involverad i undervisning på KI, möter studenter eller är intresserad av utbildningsfrågor. Platsen är campus Solna och i år fokuserar vi på temat "Exploring the Human Dimensions of Education". Registrera dig nu!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren genomgick det Vinnova-finansierade kompetenscentret NextGenNK en omfattande femårsutvärdering. Utvärderingsrapporten, som presenterades den 30 maj, berömde centret och rekommenderade ytterligare fem års finansiering av NextGenNK.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, i samarbete med Sophiahemmet Högskola och LongLife Active AB, har utvecklat en AI-assisterad mobil hälsoapp med potential att främja livsstilsbeteenden.
Nyheter
KI har tilldelat årets hållbarhetspris till assisterande lektor Emma Swärdh för hennes engagemang och ledarskap inom hållbar utveckling. Priset delades ut för andra gången och i samband med KI:s hållbarhetsdag den 22 maj. – Jag hoppas att priset kan inspirera fler att engagera sig i hållbarhetsfrågor, säger Emma Swärdh.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Idag, 5 juni, firas världsmiljödagen. Passande nog färdigställdes 2024 års rapport från Planetary Health Report Card (PHRC) strax dessförinnan. Sedan publikationen i maj kan KI-studenterna som lett arbetet stoltsera med bättre betyg för läkarprogrammet och ett nytt program i rapporten: fysioterapeutprogrammet.
Nyheter
STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) inbjuder Karolinska Institutet att nominera upp till tre kandidater till lärarutbyte inom STINTs program ”Teaching Sabbatical”, varav eventuell tredje kandidat endast erbjuds granskning i mån av plats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den sista torsdagen och fredagen i maj bjöd på mer guldkant än vardagar vanligtvis gör. Då hölls examensceremonierna för KI:s samtliga utbildningsprogram.
Nyheter
Den 3e juni invigdes Theranostics Trial Center (TTC) som en ny sektion inom ME Nuklearmedicin och Sjukhusfysik, Medicinsk Diagnostik Karolinska (MDK), med en akademisk hemvist vid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet. TTC har fokus på kliniska prövningar i tidig fas vad gäller radioaktivt märkta målsökande läkemedel för diagnostik och behandling av cancerpatienter
Nyheter
Mentalt stimulerande aktiviteter och livserfarenheter kan förbättra kognitionen hos patienter på minneskliniker, men stress sätter käppar i hjulet och motverkar den positiva effekten. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Innsbrucks universitet har utvecklat en enklare och mer effektiv screeningmetod för livmoderhalscancer än den metod som används idag. En omfattande studie publicerad i Nature Medicine visar att testet upptäcker betydligt fler cancerfall och förstadier till cancer.
Nyheter
Cirka 40 000 svenskar lever med svår astma som orsakar stort lidande. KI-forskaren Jenny Mjösberg har med anslag från Hjärt-Lungfonden upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma. Nu tilldelas hon Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för fortsatta studier av fynden.
Nyheter
ARC juniors, det vill säga forskningsassistenter, doktorander, postdocs, med flera, tillbringade dagen på Grand Hotel Saltsjöbaden för en skrivretreat fredagen den 31 maj 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ARC
En studie genomförd av Juan Dus forskargrupp vid Karolinska Institutet, visar att tarmmikrober och deras metaboliter kan ha hämmande effekter på tillväxten av antibiotikaresistenta bakterier och antyder även interaktioner och signalering mellan tarmmikrober och patogener.
Nyheter
Välkommen till Ida Karlssons disputation på avhandlingen ”A problem-solving intervention for employees on sickness absence due to common mental disorders : effects, ethics and process ” den 14 juni.
Nyheter
ADHD Report är ett konsensusuttalande från World Federation of ADHD där 80 experter i 27 länder samlat och sammanfattat de viktigaste vetenskapliga rönen om ADHD. Nu finns "ADHD Report" med 208 vetenskapligt välgrundade slutsatser om ADHD publicerade i lättläst version på svenska.
- Det vetenskapliga underlaget är robust, med trots detta saknas det adekvat kunskap inom vård, skola, socialtjänst, säger professor Sven Bölte på KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med forskare från Oxfords Universitet visat att en specifik grupp av stamceller, som är dedikerade till produktion av blodplättar, återbildar blodplättar på ett unikt sätt, snabbare än andra stamceller. Detta presenteras i en studie som publicerats i tidskriften Nature Immunology.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11