Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Patienter med låg socioekonomisk status som genomgått operation med byte till mekanisk hjärtklaffprotes har en högre risk för blödningskomplikationer, såsom dödlig hjärnblödning, efter operationen visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras nu i Journal of the American College of Cardiology, JACC.
Nyheter
Vi gratulerar Anna Falk vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för abstract vid det Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö den 6-8 april.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har studerat långtidseffekter på sjuklighet och död hos personer som fått olika modeller av biologiska hjärtklaffproteser inopererade. Resultaten, som visar på stora skillnader i prestanda beroende på modellgrupp, publiceras i tidskriften JAMA Network Open.
Nyheter
Forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, får en donation om 15 miljoner kronor från Schörling Foundation. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Ahlsson, docent och överläkare, som nyligen utsetts till hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm. Anders Ahlsson tillträder posten den 1 oktober 2021 då han ersätter Johan Bratt som varit tillförordnad sedan mars i år då den tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson blev generaldirektör för Läkemedelsverket.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet medverkar i en europeisk studie där man har undersökt överlevnad hos svårt sjuka Covid-patienter som behandlats med ECMO. Studiens resultat publicerades nyligen i Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia.
Nyheter
Vi gratulerar Magnus Dalén, docent vid forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har utsetts till årets mottagare av Ingegerd och Viking Olov Björks Minnespris.
Nyheter
Kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) diagnostiseras ibland sent på grund av vaga symtom. Alla patienter med CTEPH bör evalueras för kirurgi, visar en ny genomgång gjord av forskare vid gruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi.
Nyheter
Patienter med låg inkomst har högre risk att dö efter lungcancerkirurgi än patienter med hög inkomst. Sambandet kvarstår även om man tar hänsyn till förekomst av vanlig samsjuklighet och andra faktorer som är kända för att öka risken för död. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Thorax.
Nyheter
Vi gratulerar Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi och prefekt vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som har blivit invald i the American Association for Thoracic Surgery.
Nyheter
Vi gratulerar Magnus Dalén vid forskargruppen Thoraxkirurgi som får Postdoktoralt Stipendium från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF.
Nyheter
Gunilla Kjellberg vid gruppen Thoraxanestesi och intensivvård försvarar sin avhandling "Coagulation during and after cardiopulmonary bypass with focus on heparin, protamine, aprotinin and platelet function" den 3 juni 2019. Huvudhandledare är Jan van der Linden.
Nyheter
Vilken dag i veckan en patient med lungcancer opereras på har ingen betydelse för överlevnaden. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en ny studie som publiceras i tidskriften Chest.
Nyheter
Magnus Dalén och Ulrik Sartipy, forskare i gruppen Thoraxkirurgi, intervjuas i OpenHeart, tidskriften Circulations officiella blogg.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08