Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Pandemin har påverkat en hel värld, men när restriktionerna lyfts runt om i världen finns nya utmaningar. Vid Karolinska Institutet ställs lärare inför hybridundervisning, forskare ska återgå till tidigare forskning och studenter hitta tillbaka till rutiner på campus. Här berättar de om tiden före och under pandemin och efter att restriktionerna har lyfts.
Nyheter
Lördagen den 12 mars var det examenshögtid på Karolinska Institutet. Två ceremonier hölls på plats i Aula Medica, en för nyexaminerade fysioterapeuter och sjuksköterskor och en för läkare och arbetsterapeuter. Ceremonierna sändes även online.
Nyheter
Sektionen för fysioterapi och fysioterapeutprogrammet vid KI samlade medarbetare, studenter, kliniker och alumner till ett inspirerande samtal om fysioterapi under pandemin, sett ur olika perspektiv.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Nu är träningslägenheten i korridor A4 på ANA 23 färdigbyggd och slutbesiktigad.
Nyheter
Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.
Nyheter
I år har första kullen SKUFF:are* tagit examen. De 15 studenterna har sedan i höstas läst på heltid under ett år (60 hp). Kanske kan de sammanfattas som nöjda och tacksamma förstagångsstudenter från hela världen, med flera förbättringsförslag för utbildningen.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08