Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

KI och Makerere University i Uganda har arbetat tillsammans i över 20 år. Idag tillhandahåller centret verktyg, resurser och utbildningsprogram för forskare, studenter, yrkesverksamma och beslutsfattare globalt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Bakteriell meningit är en förödande infektionssjukdom eftersom de flesta överlevande, även om de botas, lever med permanenta neurologiska funktionsnedsättningar såsom motorisk nedsättning, kognitiv försening, hörsel- och synnedsättning, kramper och psykiatriska störningar på grund av neuronal skada orsakad av infektionen. Forskare vid Karolinska Institutet kan nu avslöja nya insikter om mekanismerna för bakteriell hjärninvasion och neuronal skada vid bakteriell meningit.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har utvecklat en webbaserad plattform som ger en helt ny inblick i människokroppen på cellnivå. Målet är att det ska bli en ovärderlig resurs för forskare över hela världen för att öka kunskapen om mänsklig hälsa och sjukdom. Studien har publicerats i tidskriften Genome Biology.
Nyheter
Den 25 april är det åtta år sedan Ahmadreza Djalali, svensk medborgare som doktorerat i katastrofmedicin vid Karolinska Institutet, greps under ett besök i Iran. Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson och prorektor Martin Bergö uppmanar i ett öppet brev till Sveriges utrikesminister, kabinettsekreterare och utbildningsminister att använda alla tillgängliga medel för att öka pressen på Iran att frige doktor Djalali och andra svenska medborgare som är offer för ett cyniskt spel.
Nyheter
För dig som har handledningsuppdrag eller är involverad studerandeprocessen under VIL/VFU finns korta kurser inom högskolepedagogik: Stepping stone-kurser. Nu kan du anmäla dig till höstens kurser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Dominika Radziun, tidigare doktorand vid Karolinska Institutet och för närvarande postdoktor vid Donders Institute i Nederländerna, har nyligen tilldelats Glushko Dissertation Prize för sin doktorsavhandling med titeln "Body perception and brain plasticity in blind and sighted individuals".
Nyheter
Vi gratulerar Annika Sjövall vid forskargruppen kolorektal kirurgi som uppmärksammas med årets Eldsjälspris av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Annika Sjövall är docent, överläkare och kirurg på Kolorektalsektionen vid Karolinska Universitets­sjukhuset och ordförande i den nationella arbetsgruppen för bäckencancer­rehabilitering.
Nyheter
I sommar äger den 27:e nordiska gerontologikongressen rum. I år är temat ”Åldrande i en föränderlig värld” och kongressen genomförs den 12-14 juni i KI:s regi. Det är 20 år sedan den hölls i Stockholm och senaste gången den var i Sverige var 2014 i Göteborg.
Nyheter
Använder du renvatten?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Odontologi, Medicin, Huddinge
Ett internationellt forskarlag, under ledning av Tibor Harkany och Robert Schnell vid Karolinska Institutet och MedUni Vienna's Center for Brain Research, har sökt efter mekanismer för att minska stressreaktionerna vid posttraumatiskt stressyndrom. I deras omfattande tester fann de sekretagogin och kunde visa att denna molekyl reglerar frisättningen av CRH, ett hjärnhormon som kontrollerar stressaxeln.
Nyheter
I en studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature undersökte ett internationellt forskarlag, under ledning av Karolinska Institutet och MedUni Wien, hur och varför akut exponering för värme, under förhållanden som påminner om ett bastubad eller begränsad exponering för solen, leder till minskat matintag.
Nyheter
Neuropeptider, som allmänt anses modulera synaptisk kommunikation, kan ha unika och livslånga effekter på hjärnans utveckling och särskilt för uppbyggnaden av neuronala kretsar. Forskare vid Karolinska Institutet och MedUni Wien visar nu att närvaron av neuropeptiden galanin, under en kritisk period av hjärnans utveckling, är avgörande för att nervcellerna ska kunna koppla upp sig effektivt mot varandra. Studien är publicerad i Nature Communications.
Nyheter
Ett stort antal experter inom cancerforskning från KI och Karolinska Universitetssjukhuset deltog i Karolinska CCC-dagen. Årets tema var cancerprevention, med fokus på forskningens framsteg och återstående utmaningar, men också på betydelsen av delaktiga patienter för hög vårdkvalitet.
Nyheter
Davide Liborio Vetrano får EU-finansiering inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks för sitt projekt med titeln "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)". Europeiska kommissionen finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att främja toppforskares karriärer genom rörlighet och innovativ doktorand- och postdoktorutbildning. Projektet kommer att starta 2025 och Davide Liborio Vetrano är ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Den stora salen på Münchenbryggeriet i Stockholm sjöd av liv på fredagsförmiddagen den 12 april när AT-läkare från hela Sverige övade masskadehantering och triage, med hjälp av simuleringsövningen AnTriEx, som är utvecklad och instrueras av forskargruppen Global katastrofmedicin – hälsobehov och insatser på KI.
Nyheter
Institutionen för fysiologi och farmakologi firar 75 år sedan den kungliga invigningen på campus i Solna. Men FyFas historia sträcker sig längre tillbaka än så – och blickar framåt mot många år av gemenskap och framstående forskning och undervisning. Den 23 april firar institutionen med en heldag, med såväl föredrag som draknäste.
Nyheter
Region Stockholm och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Styrgruppen KI/Region Stockholm för odontologisk forskning (SOF) utlyser nu medel för klinisk odontologisk forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Regeringen har beslutat att Karolinska Institutet får återlämna de kvarlevor från Finland som finns i KI:s anatomiska samling. Frågan om återlämning av de finska kvarlevorna väcktes av kommittén för återlämnande av finska kvarlevor 2018. KI har länge arbetat för den här möjligheten.
Nyheter
Under Kulturnatt Stockholm den 20 april öppnade The Cell för besökare. The Cell är en plats där konst bidrar till att förklara den komplexa världen av life science. Tekniska museet ansvarar för initiativet och Karolinska Institutet är med som kunskapspartner och brygga mellan forskningsvärlden och det publika som sker på The Cell.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Plågas du av överdriven rädsla att skada ditt barn? Lugn, det är vanligt och forskning visar att det går att behandla.
Nyheter
Efter omfattande investeringar i specialbyggda anläggningar är KI Small Molecule Mass Spectrometry Core Facility (KI-SMMS) färdig för att ge full support sedan hösten 2023.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Efter 4 terminer med engagerade deltagare har nu ledarutvecklingsprogrammet FAL Nord (Framtidens Akademiska Ledare Nord) avslutats. Kristiina Tammimies från KBH deltog och har tagit med sig värdefull kunskap inför sitt nuvarande och framtida ledarskap.
Nyheter
I fredags, den 12 april, presenterades den interna utredningen av fryshaveriet som skedde under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden. Närmast berörda forskare och medarbetare var inbjudna till personalmötet där bland andra dekan för KI Syd, Matti Sällberg och säkerhetschef Magnus Håkansson, som lett utredningen, svarade för en redovisning av utredningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hallå där Malin Aspö, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 3 maj försvarar du din avhandling "Life changing moments - transitions and critical points in young-onset dementia". Vad handlar den om?
Nyheter
Tema hållbarhet.
Prefekter för tandläkarprogrammen, utbildningsansvariga och forskningsansvariga från universiteten i Norge, Danmark, Finland och Island samlades för det andra Nordic Dean Meeting här i Sverige. Programmet innehöll föreläsningar på temat hållbarhet och gruppdiskussioner som resulterade i samarbeten över gränserna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Professor emeritus Gunnar Bjursell mottog Bernadottepriset den 10 april. Han tilldelas priset för sin mångåriga forskning och stora folkbildande insats om kulturellt engagemang och dess effekter på hjärnan, välbefinnandet och hälsan.
Nyheter
Den 1 april flyttade Mattias Carlsten med forskargrupp från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) till institutionen för laboratoriemedicin (Labmed).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Microsoft har nyligen justerat den lagringsvolym som ingår i de användarlicenser som gäller för svenska lärosäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I flera av KI:s program ingår en form av praktik som heter verksamhetsförlagd utbildning, förkortat VFU. Hur är det egentligen att göra VFU och vad ska man tänka på inför sin första placering? Fysioterapeutstudenten Elin och psykologstudenten Jonas svarar på vanliga frågor om VFU.
Nyheter
Nya anslag
Anslag från Konsul Berghs stiftelse.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Under 2 år kommer Translational Seed Funding Grant 2023 att stödja samarbetsprojektet mellan Schulte-labbet på Fyfa och forskargruppen till Prof Matthias Löhr vid CLINTEC.
Nyheter
Den 15 april var sista dagen att söka till utbildningar med start till höstterminen 2024. Vid dagens slut hade drygt 23 000 personer sökt en utbildning eller fristående kurs vid Karolinska Institutet. KI når dessutom höga placeringar i en ny undersökning om studenters drömarbetsplats.
Nyheter
En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.
Nyheter
På plan 5 och 6 finns ett antal arbetsplatser för dig som inte har tillgång till ett eget rum. Du bokar både arbetsplats och eget rum via TimeEdit. Kontakta din avdelningsadministratör om du behöver hjälp med bokningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Angelique har en bakgrund från KI, där hon tagit sin läkarexamen, hennes väg har banats genom en klinisk tjänstgöring under många år på Karolinska Universitetssjukhuset och hon är specialist inom både gynekologi & obstetrik och gynekologisk tumörkirurgi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kvinnors och barns hälsa
Det amerikanska sällskapet för medicinsk forskning, American Society of Clinical Investigation, ASCI, har utsett professor Göran K. Hansson till hedersledamot vid sällskapets årliga konferens i Chicago.
Nyheter
Vi gratulerar Kim Blom som antogs till docent på KI DS i immunologi inom det medicinska området den 20 mars, 2024.

Grattis!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Kurskatalogen för höstterminen 2024 (HT24) är nu öppen för ansökan! Notera att ansökningsperioden är tre veckor, med sista ansökningsdag 6 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Denna kvalitativa studie syftade till att undersöka implementeringen av, och tillfredsställelsen med, ett telefonbaserat kamratstödsprogram för nyblivna pappor.
Nyheter
Den 12 april presenterades den interna utredningen av fryshaveriet under julhelgen 2023 i Neo-byggnaden vid Karolinska Institutet. Utredningen har letts av KI:s säkerhetschef och den pekar på tydliga tekniska såväl som organisatoriska brister. Sammantaget orsakade en kedja av dessa brister det haveri som ledde till att forskningsmaterial förstördes och år av forskningsarbete gick förlorat. Utredningen rekommenderar en rad åtgärder med tydliga mandat för att genomföra förbättringsarbetet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskargrandprix är tävlingen om vem som gör den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning på 4 minuter. Tävlingen hålls under eventet Forskarfredag som arrangeras av Vetenskapens hus den 27 september.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Då nuvarande studierektor för forskarutbildningen Erik Sundström väljer att kliva av som studierektor, i samband med att han går i pension i augusti 2024, har nu en ny studierektor utsetts. Det blir Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad – som under de senaste åren varit biträdande studierektor – som nu kommer att axla rollen som studierektor. Vid sin sida kommer hon att ha Grégoria Kalpouzos, docent vid avdelningen för Aging Research Center, som nu blir biträdande studierektor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats det prestigefyllda ERC Advanced Grant. ERC-anslag är de främsta europeiska bidragen till enskilda huvudforskare. De tre forskarna får vardera 2,5 miljoner euro att använda under en femårsperiod.
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under vecka 17 skickas VFU-enkäten ut till alla studenter. I enkäten ombeds de värdera kvaliteten på sin verksamhetsförlagda utbildning och svaren är viktiga för fortsatt utveckling. Påminn gärna studenter att besvara enkäten!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen för odontoogi använder systemet Inspera Assessment för digitala examinationer. Uppdraget som ansvarig för Inspera startar från årsskiftet och beräknas fylla 5% av en heltidstjänst.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KI webbförvaltning
2023-06-09