Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Under hösten finns flera kurstillfällen om teambaserat lärande (TBL). Kurserna ges både på introduktion- och fördjupningsnivå, som att skapa lärandemål och appliceringsuppgifter. Kolla kalendern och registrera dig nu!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ulla och Stanley Sandins stiftelse Guldbyxan har som syfte att främja vetenskaplig utbildning och forskning inom medicin och omvårdnad, i första hand av klinisk betydelse. Som sökande välkomnas primärt doktorander och nyetablerade forskare, men i särskilda fall kan även andra projekt stödjas.
Nyheter
I sommar har vi ändrade öppettider i Aula Medica.

Under perioden 1 juli till 9 augusti är Aulan öppen 8:00 - 15:00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Prognosen för barncancer har förbättrats kraftigt, men fortfarande kan inte alla barn behandlas effektivt. Nu införs helgenomsekvensering som möjliggör mer skräddarsydda behandlingslösningar.
Nyheter
Fanna Ndow Norrby hade som 30 åring aldrig rökt eller snusat, men sedan började hon använda nikotinpåsar. Här berättar hon om sin resa in och ut ur beroendet.
Nyheter
Rektorn Satu Harnesk har märkt en ökning av snusning bland eleverna. Men när hon försöker prata om hälsoaspekten är det svårt att nå fram.
Nyheter
Anna-Karin Trångteg arbetar som tobaksavvänjare på en ungdomsmottagning. Här berättar hon hur de unga hon möter ser på olika typer av nikotinberoende.
Nyheter
Användningen av nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter har ökat kraftigt bland unga i Sverige. Produkterna marknadsförs som tobaksfria, men innehåller ofta höga halter av nikotin och smaksätts på sätt som lockar nya målgrupper. Vad vet vi egentligen om riskerna?
Nyheter
Karin Garming-Legert forskar om slemhinneförändringar i munnen. Hon berättar att de som använder nikotinpåsar ibland har en ny typ av förändring i munnen.
Nyheter
Tanja Tomson och kollegor har tagit fram ett stöd åt vårdpersonal vars patienter vill sluta med nikotin.
Nyheter
Almedalsveckan i Visby pågår mellan den 25 och 28 juni 2024. Från Institutionen för molekylär medicin och kirurgi deltar i år forskarna Richard Rosenquist Brandell, Olof Akre, Catharina Ihre Lundgren och Martin Schalling.
Nyheter
Tandvård i debatten. Här finns länkar till debattartiklar och repliker samlade.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sju nya forskningsprojekt, varav fyra leds av forskare vid Karolinska Institutet, ska undersöka hur sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa kan minskas hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Det ingår i det nya FoU-programmet Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser, som finansieras av Afa Försäkring och Alecta.
Nyheter
Äldre personer med typ 2-diabetes som behandlas med GLP-1-agonister har en minskad risk att utveckla demens, enligt en ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften eClinicalMedicine.
Nyheter
Nio forskare från hela världen har publicerat en sammanfattning av de senaste framstegen inom diagnos och behandling av klusterhuvudvärk samt förståelsen av sjukdomens utveckling. Artikeln har nyligen publicerats i Lancet Neurology.
Nyheter
I en debattartikel uppmanar KI:s rektor Annika Östman Wernerson och andra ledande företrädare för Sveriges universitets- och högskoleförbund till fortsatta och förstärkta aktiviteter för forskaren, läkaren, KI-alumnen och svenske medborgaren Ahmadreza Djalali. Sedan 2016 sitter Djalali fängslad på fabricerade grunder i Iran, i det fängelse som statsministern nyligen beskrev som helvetet på jorden.
Nyheter
Vi gratulerar forskare vid MedH, inklusive BioNut, som mottagit CIMED:s projektbidrag och kliniska forskarmånader under perioden 2025-2027.
Nyheter
Åldrande i en föränderlig värld, ageing in a transforming world, var temat för den 27:e internationella konferensen om gerontologi, forskning om åldrande, som hölls på Karolinska Institutet den 12–14 juni. Över 800 deltagare från 44 länder samlades i Aula Medica och arrangemanget invigdes av Drottning Silvia som bland annat talade om forskningens betydelse för ett värdigt åldrande.
Nyheter
Vi gratulerar de 9 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
CIMED:s granskning av ansökningarna för 2025–2027 års projektmedel och kliniska forskarmånader är nu avslutad och CIMED:s styrelse har fattat beslut om tilldelning.
Nyheter
CIMED har tilldelat klinisk forskningstid till Mattias Ulmner och projektmedel till Ronaldo Lira-Junior.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Sustainability, Inclusiveness, Integration for University Support Services (SiiUSS) är namnet på ett projekt och ett gemensamt initiativ mellan University of the Philippines Diliman (UPD) och Karolinska Institutet (KI). Efter att pilotprojektet framgångsrikt genomfördes 2023, med tio deltagare, fem från varje partnerinstitution, tog projektledarna för SiiUSS nyligen erfarenheter från sin verksamhet vidare till en konferens i Japan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren 2024 har vi kommit i gång med ett viktigt och omfattande förändringsarbete för att optimera våra interna resurser, och för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra kärnverksamheter och institutioner. Arbetet går nu in i en mer konkret fas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 25 juni deltar professor Karin Broberg vid Institutet för miljömedicin (IMM) i seminariet "Den gröna omställningens dilemma" som arrangeras av Uppsala Health Summit.
Nyheter
Csaba Adori, neurobiolog vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms universitet, och anknuten till institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, får priset för sitt framstående arbete inom 3D-avbildning av kroppens vävnader.
Nyheter
Tisdagen den 11 juni deltog ett lag från Aging Research Center (ARC) i Blodomloppet 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, ARC
Hej och hejdå
Nu är snart sommaren här och med det välbehövliga semestertider.
Efter sommaren kommer Eva Palmer att sluta på FM och KI.
Så vi säger hejdå till Eva, men också hej till Johanna, som blir ny enhetschef för FM.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Fysiologi och farmakologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
Första veckan i augusti skickas HR-puls fysisk arbetsmiljö ut till alla medarbetare med tre veckors svarstid. Här redovisas vilka aktiviteter som är under arbete eller utförda.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Linda Sandberg och Kristina Dalin Eriksson prisades för sina postrar vid den 27:e Nordiska gerontologikongressen den 12 – 14 juni.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Under sommaren håller Restaurang Nanna Svartz, Café Erik Jorpes samt Svarta Räfven stängt. Se aktuella datum nedan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hur resonerar vårdpersonal när de fattar beslut om tvångsvård av patienter med borderline personlighetssyndrom? Är tvångsvården etiskt försvarbar? Det undersöker psykiatrikern Antoinette Lundahl i sin avhandling.
Nyheter
Den 24 juni går pendelbussen över till sommartidtabell.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Institutet för miljömedicin (IMM) har publicerat två studier om sambandet mellan depression och hjärt-kärlsjukdom. Den första studien utforskar de fysiologiska mekanismerna bakom kopplingen mellan generell depression och hjärt-kärlsjukdomar. Den andra undersöker den ökade risken för hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor som drabbats av perinatal depression. Resultaten betonar vikten av att förstå och behandla depression för att förebygga allvarliga fysiska sjukdomar.
Nyheter
Hos förstföderskor kan ett snedklipp i slidöppningen vid förlossning med sugklocka mer än halvera risken för sfinkterskada, en allvarlig bristning mellan slidan och ändtarmsöppningen. Det visar en randomiserad klinisk studie ledd av forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus. Resultaten har publicerats i den ansedda tidskriften BMJ.
Nyheter
Femke Hormann har tilldelats det prestigefyllda Junior Research Grant från ”European Hematology Association” (EHA). Anslaget fördelas över tre år och är totalt 150 000 euro.
Nyheter
Här kan du se pdf:en från Bodil Lunds ledningsinfo den 18 juni 2024
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
I april avslutade 30 deltagare den uppskattade kursen "Ledarskap för forskargruppsledare". Kursen är ett led i KI:s arbete med att stärka det vetenskapliga ledarskapet på forskargruppsledarnivå.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Sedan 1904 stödjer Hjärt-Lungfonden på flera olika sätt forskningen om hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Bland annat genom generösa anslag till forskare. I år firar organisationen 120 år och en av höjdpunkterna är instiftandet av ett nytt stort forskningsanslag. När Hjärt-Lungfonden nu delar ut sitt Jubileumsanslag till sex forskarteam, är tre av dessa verksamma vid Karolinska Institutet.
Nyheter
IMM i media
IMM-forskare i Sveriges Radio.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Institutet för miljömedicin
Från och med 17/6 gäller ett nytt cateringavtal för KI Nord.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Rickard Sandberg har valts in som ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien i klassen för medicinska vetenskaper. I sin forskning har han bland annat utvecklat nya metoder för att studera gener i enstaka celler.
Nyheter
Fotografier från festen den 13 juni då Dentmed firade 50 år sedan tandläkarprogrammet flyttade till Huddinge och sommarfest för medarbetarna
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin i Solna, tilldelas priset för sina enastående insatser inom epidemiologi, som forskare inom neurodegenerativa sjukdomar, särskilt ALS.
Nyheter
För elva år sedan publicerades KI-forskaren Beatrice Uusmas bok Expeditionen. Min kärlekshistoria. Boken handlar om Andrées polarexpedition i slutet av 1800-talet. I augusti kommer hon och en grupp forskare från bland annat Norsk Institutt for Kulturminneforskning att återvända till Vitön i jakt på fler svar om den ödesdigra expeditionen. Målet är dels flera forskningsartiklar men också en ny bok. Bea Uusma, vid Medicinens historia och kulturarv på KI, berättar mer.
Nyheter
Tisdag 11 juni utmanade OSK kollegorna på Bettfysiologi på Eastman i Blodomloppet på Djurgården, en utmaning som OSK vann. Fem personer från varje klinik sprang 5,3 km i kallt väder med tidvis lätt regn.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Läkaresällskapet har beslutat att utse Catharina ”Cia" Ihre Lundgren till ny ordförande för Svenska Läkaresällskapet, SLS. Hon tillträder den 1 juli 2024 och efterträder Tobias Alfvén som lämnar posten efter fyra år som ordförande.
Nyheter
Eftersom vi inte är så många på kontoret under sommaren har vi pausat leverans av kaffe, mjölk och havremjölk till Widerströmska huset. Sista leveransen sker den 24:e juni. Höstens första leverans sker den 19:e augusti.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11