Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Är du intresserad av att bidra till utveckling och kvalitetsarbete inom läkarprogrammet på KI?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du intresserad av att bidra till KI:s forskarutbildning genom att leda arbetet för ett attraktivt utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter av hög kvalitet?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi söker en medarbetare som vill vara med i utvecklingen av vår organisation och våra moderna forskningsmiljöer i rollen som föreståndare för träning och kompetens (NTCO) enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur, SJVFS 2019:9 saknr L150 (kallad L150 nedan). Uppdraget som föreståndare för träning och kompetens omfattar upp till 50% av en heltidsanställning och bör kombineras med en befintlig anställning inom KI eller Region Stockholm under hela uppdragsperioden
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 18-20 maj 2022 hade vi äran att stå värdar för den årliga StratNeuro-retreaten på Runö i Åkersberga. Årets upplaga var speciell eftersom många av oss hade sett fram emot att få träffas igen. Arrangörerna hade lagt ner extra mycket och hårt arbete för att göra detta möte produktivt och minnesvärt.
Nyheter
Som anställd på KI har du nu chansen att söka till föreståndare för Center for Imaging Research (CIR), som kommer att ansvara för verksamhetens ledning och framtida utveckling. Uppdraget kommer att pågå från 1 oktober 2022 till 31 december 2024, med möjlighet till förlängning, och omfattar upp till 50 % av en heltidsanställning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Flera uppmärksammade fall av hot, trakasserier och fängslade forskare har tydligt visat att den akademiska friheten är satt under stark press. I maj hölls seminariet ”Academic freedom and international collaboration in a turbulent world” vid KI som blixtbelyste situationen i världen.
Nyheter
Är du intresserad av att bidra till att utveckla KI:s samarbete med National Institutet of Health (NIH) i USA?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Är du intresserad av att bidra till att utveckla KI:s övergripande samarbeten med lärosäten i Storbritannien?
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att Karolinska Institutet (KI) och samhället ska stå bättre förberedda inför hälsokriser krävs beredskap och förmåga att snabbt agera utifrån kunskap och kompetens inom grund-, klinisk- och folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning. Genom inrättandet av Health Emergency and Pandemic Science Center kan KI bidra till samhället genom bättre koordination och samverkan mellan interna experter, kompetenser och resurser såväl lokalt, nationellt som globalt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Data Driven Life Science (DDLS) är ett växande område som inkluderar många redan pågående och planerade projekt och initiativ på Karolinska Institutet (KI). Dessa verksamheter skulle gagnas av koordination för att öka samarbete och för att hitta synergier.
Av den anledningen behöver KI bygga upp en DDLS-gemenskap som involverar både forskare som rekryteras till SciLifeLab och Wallenbergs nationella program inom DDLS och andra DDLS-relaterade forskare på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08