Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
KI har upphandlat restauratör för Aula medica, Biomedicum och för catering i Solna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nytt avtal för kuverttryck har tecknats med leverantören Kalmar Kuvert. Du hittar avtalet i Avtalskatalogen eller på Internpostens sida.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under februari månad börjar ombyggnationen av fastigheten Fysiologen som ett led i den life science-satsning som görs på Karolinska Institutet och i Hagastaden. Byggnaden ska bli en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö för nya aktörer med koppling till medicin och hälsa och förväntas vara klar under 2023.
Nyheter
A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
I mars 2022 kommer infarten från Solnavägen till KI:s campus stängas då arbetet med byggnation av den nya tunnelbanestationen börjar. Arbetet beräknas pågå under två års tid.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter en ordentlig utredning och sammanställning av interna synpunkter har Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att ändra namngivningen på en av universitetets salar, föreslå namnändringar på en byggnad och två vägar på KI:s campus Solna samt ändra principerna för namngivning.
Nyheter
Så många som sex solcellsanläggningar har nu satts i drift på campus Solna. Anläggningarna finns placerade på taken vid bland annat Widerströmska huset, A Working Lab Innomedicum och Berzeliuslaboratoriet. Tillsammans täcker solcellerna en yta på cirka 2 100 kvadratmeter och gör att campusområdet förses med förnybar energi.
Nyheter
Om en vecka börjar höstterminen och Karolinska Institutet välkomnar både nya och återvändande studenter tillbaka till campus för en ny termin.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08