Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Som blodgivare hjälper du till att rädda människors liv. Som KI-medarbetare är det lätt att bidra när blodbussen kommer till campus!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
CLINTEC och Heart lab. kommer att flytta labb/personal/PI:s till plan 7 i slutet av vecka 8/början av vecka 9.

BioNuts administration har flyttat till tillfälliga lokaler på plan 8. KI:s rektor och Neos föreståndare kommer också att flytta till tillfälliga platser på plan 8 i slutet av februari. I april, då plan 8 byggts om och MedH:s administrativa personal har flyttat in, kommer en sista flytt att ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fryshaveriet i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg under julhelgen väcker frågor. Nu finns några av dem samlade i en FAQ. An English version will follow early next week.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 23 januari fattade rektor Annika Östman Wernerson beslut om att namnge en föreläsningssal på Campus Solna efter Christina Larsdotter. Beslutet togs efter beredning av KI:s beredningsråd för namngivningsärenden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
The Single Cell Core Facility of Flemingsberg Campus (SICOF) flyttar till våning 6 i Neo, till labbet bredvid BEA. Flytten av SICOF närmare BEA kommer att gynna båda corefaciliteterna då de samarbetar i olika projekt samt delar utrustning.

Under Q1 2024 kommer MedH:s och BioNuts administration, KI:s rektor och Neos föreståndare att flytta sina kontor till våning 8, till byggnadens långsida mot KTH. Viss ombyggnation av lokalerna kommer vara nödvändig.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under julhelgen inträffade ett fryshaveri i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg. Den automatiska påfyllningen till kryotankarna av flytande kväve avbröts av okänd anledning. Följden blev att temperaturen i 16 av 19 kryofrysar steg och stora mängder biologiskt forskningsmaterial har förstörts. Nu pågår en utredning med interna och externa experter som ska ta reda på hur detta haveri har kunnat ske.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, BioNut, Medicin, Huddinge
Universitetsdirektören har fattat beslut om ett nytt projekt med syfte att modernisera såväl arbetssätt som arbetsplatsen för KI:s universitetsförvaltning (UF).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under januari kommer NVS att flytta sitt BSL2-labb och BSL2/Isotop-labb från våning 8 till våning 7 i Neo. De kommer också att flytta ner sina labbkontor till våning 7.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I början på januari 2024 flyttar tio av KBH:s forskargrupper sin labbverksamhet från Bioclinicum till kvarter A04 i Biomedicum.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hösten införs nya säkerhetsrutiner på KI. Nu kommer det att krävas både kort och kod för att komma in bakom det så kallade skalskyddet i KI:s byggnader.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Administrationen på BioNut är de första som flyttar, som en del av det omlokaliseringsprojekt som pågår i Neo, Flemingsberg. I slutet av oktober kommer administrationen istället att sitta på plan 6, i ITA:s tidigare lokaler.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Information kring förändring avseende pendelbussens hållplats i Solna med start 18/9

Då markarbetet med akademiskastråket och dess anslutning till nobelsväg/aula medica nu är klart så återgår pendelbussens hållplats till tidigare plats, utanför adminhuset på Nobels väg 5 med start 18/9.

För mer info hänvisar vi till appen pendelbussen.

Karolinska Institutet

Fastighetsavdelningen
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Först ut är Aula Medica och Adminhuset i Solna. Under kommande veckor testas nya sopkärl, städrutiner och information till medarbetarna i dessa byggnader. Målet är att sortering av matavfall ska fungera på hela KI innan året är slut.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Skrivsal Bengt Winblad har numrerats om för att bättre hantera både stora och små grupper i Skrivsalen.
I den nya numreringen används bland annat främsta raden och den närmast klädhängarna endast då salen nästan är fullsatt. Olika färger för olika sektioner gör att studenterna lättare kan hitta till sin plats. Våra erfarna tentamensvakter på KI har varit med i arbetet att ta fram förslaget.
Vi hoppas att denna förändring blir bättre både för studenter och personal.

Mvh / Tentamensservice
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 22 augusti tillträdde Magnus Håkansson som säkerhetschef vid KI  och som enhetschef för säkerhetsenheten vid universitetsförvaltningen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Säkerhetspolisen höjde den 17 augusti terrorhotnivån till ett högt hot, vilket motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Orsaken är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid och den höjda nivån är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tentamensservice håller sommarstängt från midsommar till och med 31 juli 2023.
Glad sommar önskar Lina, Stefan och Lotta
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
På KI finns flera lokaler för hybridundervisning och -möten. Den 21 juni kan du delta i en visning av både lokaler och teknik för hybrida evenemang. Rundvandringen är i Flemingsberg och är en del av Rum för lärande:s ”Stora studiebesöksdagen” som arrangeras på flera lärosäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Campus Flemingsberg är ett av Sveriges största campus. Här finns fem lärosäten, en konstskola och en gymnasieskola på samma plats. Här berättar rektorerna från Karolinska institutet, KTH, Röda Korsets Högskola, Södertörns högskola och Stockholms Musikpedagogiska institut om hur lärosätena samarbetar på campusområdet för att tillsammans skapa en dynamisk, inspirerade campusmiljö för utbildning och forskning av högsta kvalitet.
Nyheter
Under februari månad börjar ombyggnationen av fastigheten Fysiologen som ett led i den life science-satsning som görs på Karolinska Institutet och i Hagastaden. Byggnaden ska bli en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö för nya aktörer med koppling till medicin och hälsa och förväntas vara klar under 2023.
Nyheter
A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
Efter en ordentlig utredning och sammanställning av interna synpunkter har Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen i dag beslutat att ändra namngivningen på en av universitetets salar, föreslå namnändringar på en byggnad och två vägar på KI:s campus Solna samt ändra principerna för namngivning.
Nyheter
Så många som sex solcellsanläggningar har nu satts i drift på campus Solna. Anläggningarna finns placerade på taken vid bland annat Widerströmska huset, A Working Lab Innomedicum och Berzeliuslaboratoriet. Tillsammans täcker solcellerna en yta på cirka 2 100 kvadratmeter och gör att campusområdet förses med förnybar energi.
Nyheter
Om en vecka börjar höstterminen och Karolinska Institutet välkomnar både nya och återvändande studenter tillbaka till campus för en ny termin.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09