Publicerad: 2021-10-22 16:18 | Uppdaterad: 2021-10-25 13:30

Solceller på campus ett led i minskad klimatpåverkan

Solceller på ett tak.
Solceller på taket av byggnaden Wideströmska huset. Foto: Akademiska Hus

Så många som sex solcellsanläggningar har nu satts i drift på campus Solna. Anläggningarna finns placerade på taken vid bland annat Widerströmska huset, A Working Lab Innomedicum och Berzeliuslaboratoriet. Tillsammans täcker solcellerna en yta på cirka 2 100 kvadratmeter och gör att campusområdet förses med förnybar energi.

De nya solcellerna ska generera 360 000 kWh miljövänlig el varje år. Det motsvarar en genomsnittlig årlig energiförbrukning för 14 villor. Sedan tidigare finns cirka 1 100 kvadratmeter solceller vid campus Solna som genererar 115 000 kWh per år, bland annat på Biomedicums tak. De sex nya anläggningarna gör att totalt cirka 475 000 kWh solenergi kan produceras per år på campusområdet.

Minskad energiförbrukning på campus

Det läggs stort energifokus både i ny- och ombyggnadsprojekt på campusområdet. Förbättrad värmeåtervinning för ventilation, installation av LED-belysning och ett kontinuerligt arbete med att minska mängden energi som levereras till campus Solna, har bidragit till en energiminskning per kvadratmeter med över 40 procent mellan åren 2000 och 2021.

Rikard Becker, fastighetsdirektör vid Karolinska Institutet. Foto: N/A

– Det här är en mycket bra satsning och ligger helt i linje med Karolinska Institutets mål att minska vår klimatpåverkan och utveckla och förstärka miljöperspektivet i vår verksamhet. För ett medicinskt universitet som KI är miljö- och hållbarhetsfrågorna prioriterade och vi arbetar på olika sätt och tillsammans med olika aktörer med att utveckla området inom vår forskning, utbildning och andra aktiviteter, säger Rikard Becker, fastighetsdirektör vid Karolinska Institutet.