Publicerad: 2024-02-08 15:30 | Uppdaterad: 2024-04-19 09:57

Christina Larsdotter ger nytt namn till föreläsningssal

Gammal illustration föreställande Christina Larsdotter.
Christina Larsdotter. Illustration: Nordiska museet, okänd konstnär, 1837, ur Åke Lundgrens samlingar.

Den 23 januari fattade rektor Annika Östman Wernerson beslut om att namnge en föreläsningssal på Campus Solna efter Christina Larsdotter. Beslutet togs efter beredning av KI:s beredningsråd för namngivningsärenden.

Det formella namnbytet av en föreläsningssal till Christina Larsdotter är gjort genom beslut av rektor Annika Östman Wernerson. 

Salen, som ligger i det så kallade BZ-huset på Berzelius väg 3 i Solna, hade tidigare namnet Retzius efter de omdebatterade forskarna Anders och Gustaf Retzius

Anders Gustafsson, före detta prorektor vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.
Anders Gustafsson. Foto: Erik Flyg.

– Jag tycker att namnbytet känns bra. Vi ska inte sopa den här delen av vår historia under mattan, utan berätta om den och vara tydliga med hur vi ställer oss idag, säger Anders Gustafsson, som är ordförande i beredningsrådet för namngivningsärenden på KI. 

Christina Larsdotter turnerade i Europa 

Christina Larsdotter var en samisk kvinna som föddes 1819 i trakterna kring Malå. På grund av en tillväxtsjukdom var hon drygt två meter lång. Under sin livstid deltog hon i uppvisningsturnéer genom Sverige och Europa. 

Christina Larsdotter skötte sin ekonomi själv och tjänade enligt flera källor tillräckligt både för att betala tillbaka en skuld som föräldrarna ådragit sig, och för att köpa ett hemman i hembyn Brännäs tillsammans med sin syster. 

Larsdotter lät sig undersökas av läkare vid KI och Svenska Läkaresällskapet. Efter hennes död 1854 grävdes kroppen upp och transporterades till KI där skelettet visades upp i KI:s anatomiska museum.

Återfunna kvarlevor

Vid en brand 1892 på KI förstördes stora delar av samlingarna, inklusive katalogen som beskrev innehållet i museet. 

Länge trodde man att kvarlevorna efter Christina Larsdotter också hade förstörts, men under en inventering av samlingarna 2022 upptäcktes en låda märkt "mycket lång man", vilket visade sig vara Christina Larsdotters kvarlevor.

Kvarlevorna efter Christina Larsdotter ska återbördas till Malå sameförening. Processen pågår och återbegravningen planeras ske i slutet av maj. 

Maria Josephson
Maria Josephson. Foto: Peter Josephson.

– Vi har gjort återlämningar av kvarlevor tidigare och vill gärna göra ännu fler, men det är komplicerade processer, förklarar Maria Josephson, medicinhistoriker vid Medicinens historia och kulturarv, KI.

Vid ett utlämnade måste KI vara helt säkra på exakt vad som lämnas tillbaka och att det inte finns konkurrerande anspråk. 

– Som statlig myndighet är våra samlingar statlig egendom, vilket betyder att det måste fattas ett regeringsbeslut innan kvarlevor lämnas ut, säger Maria Josephson.

Den som bokar salen idag gör det i namnet Christina Larsdotter. Salen kommer inom kort också få korrekt skyltning.