Publicerad: 2023-05-31 08:54 | Uppdaterad: 2023-05-31 08:58

Delta på visning av KI:s lokaler för hybridundervisning

Jan-Åke Gustafssonsalen
Jan-Åke Gustafssonsalen, NEO. Foto: N/A.

På KI finns flera lokaler för hybridundervisning och -möten. Den 21 juni kan du delta i en visning av både lokaler och teknik för hybrida evenemang. Rundvandringen är i Flemingsberg och är en del av Rum för lärande:s ”Stora studiebesöksdagen” som arrangeras på flera lärosäten.

Hej Mats Brenner och Samuel Lundberg, Enheten för Undervisning och lärande (UoL), ni arrangerar KI:s deltagande under den här dagen. Varför ordnas den här visningen?

- Vi är med i den här nationella, koordinerade satsningen för att visa bredden av undervisningslokaler och de möjligheter som finns för olika typer av undervisning och möten på KI. Det blir ett tillfälle för inspiration, erfarenhetsutbyte och också få se vilket tekniskt och pedagogiskt stöd som KI och Enheten för Undervisning och lärande kan ge kring undervisningslokalerna, säger Mats Brenner, pedagogisk utvecklare.

Vem kan gå på visningen?

- Alla medarbetare! Framförallt undervisande personal men även du som använder lokalerna för event, konferenser och möten, fortsätter Mats Brenner.  

Hur är rundvandringen upplagd?

- Vi kommer att besöka några lokaler för utbildning, som samtliga har inbyggd teknik för hybrid, synkron undervisning. Det blir en ALC-lokal med Zoom Room, därtill två BYOD-lokaler och en stor lokal med voicelift, som i en unik satsning också ska utvecklas för att möjliggöra hybrid. Den satsningen är ett nära samarbete mellan flera avdelningar på KI, branschexperter inom hybrid och den legendariska ljudpionjären Meyer Sound. Vi avslutar sen hos Enheten för Undervisning och lärande (ANA 10) där vi kopplar upp oss tillsammans med de övriga lärosäten som deltar under Studiebesöksdagen för en gemensam avslutning i hybrid form, säger Samuel Lundberg, IKT-pedagog.

Om Stora studiebesöksdagen

Visningen är en del av "Stora studiebesöksdagen" som arrangeras av Rum för lärande. Deltagande lärosäten är Högskolan i Dalarna, KTH, Försvarshögskolan, Uppsala Universitet, Högskolan i Väst, Umeå universitet och KI.

Kontakt

Mats Brenner Pedagogisk Utvecklare
+46852486051