Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

En nyligen publicerad studie från programmet Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, visar att gruppträffar inom psykiatrin med egenerfarna ledare hjälpte deltagarna att gå från passiva mottagare av vårdinsatser, till aktiva och engagerade i sin vård och egenvård.
Nyheter
Per Nilsson, docent och biträdande chef vid avdelningen för neurogeriatrik, har blivit utsedd till KI:s nya akademiska koordinator för Japan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Tillsammans med Unicef var Karolinska Institutet värd för konferensen Bold Ideas for Brighter Futures den 15–16 maj. Klas Bergling, pappa till Tim Bergling med artistnamnet Avicii, var en av de som höll tal om sina erfarenheter av psykisk ohälsa hos unga.
Nyheter
Professor emeritus Anders Rane, Stockholm, har avlidit i en ålder av 80 år.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 23 maj hölls ett personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd (GVS) som även gästades av medarbetare från universitetsbiblioteket KIB, enheten Undervisning och lärande (UoL) och Medicinsk historia och kulturarv (MHK). Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd
Kursen Klinisk medicin - inriktning kirurgi, termin 7 på läkarprogrammet har avslutats med bland annat en muntlig examination av de färdigheter som studenterna lärt sig under terminen. Kursen omfattar de kliniska ämnena allmän kirurgi, anestesiologi, ortopedi, urologi och bilddiagnostik, och det var inom dessa områden som studenterna examinerades. En stor del av studenternas undervisning sker i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Nyheter
Ansökningsperioden för att ge fristående kurser med kursstart sommaren 2025, höstterminen 2025 samt vårterminen 2026 är nu öppen. Sista ansökningsdag är den 1 september 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mellan 7-9 juni kommer ren-vattenanläggningen i ANA 8 att saneras.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
I KI:s webbshop kan du handla ett urval av profilprodukter bl a pennor, muggar, glasprodukter från Orrefors, sidenscarves, pins, roll-ups, namnskyltar. Fler produkter är på gång och webbshopen uppdateras löpande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid KI kan från 1 april 2024 (eLife och Copernicus) och 1 juni (JMIR) publicera artiklar open access utan avgift i alla tidskrifter utgivna av förlagen JMIR, eLife och Copernicus. Avtalen finansieras av Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För medarbetare på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Logopedi, Anestesi, Radiologi, Transplantation, Pediatrik, Kirurgi och onkologi, Ortopedi och bioteknologi, Prefektkansliet, Obstetrik o gynekologi, Med njursjukdomar, Utbildningsnämnden, Urologi, Öron näs o halssjukd, Audiologi, Radiografi, Centrum för Cervixcancereliminering
Zebrafiskar har en anmärkningsvärd förmåga att läka sin ryggmärg efter skada. Nu har forskare vid Karolinska Institutet avslöjat en viktig mekanism bakom detta fenomen – något som kan få betydelse för behandlingen av ryggmärgsskada hos människa.
Nyheter
Ny postdoc vid avdelningen för fysioterapi.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
På flera lärosätens campus runt om i Sverige och i världen pågår just nu demonstrationer mot Israels agerande i Gaza. Demonstranterna kräver att samarbeten med universitet i Israel ska avbrytas. Även på KI har det varit några mindre, helt fredliga, manifestationer där enskilda protesterat mot Israels agerande.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ställföreträdande prefekt och administrativ chef samt semesterlista för chefer, administrationen och verksamhetsadministratörerna under sommaren 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mötet är öppet för alla som är intresserade av och arbetar med demenssjukdom i klinisk praxis. Denna konferens kommer att fokusera på de kommande nya sjukdomsmodifierande behandlingarna vid Alzheimers sjukdom, förebyggande av demens och de nya blodbaserade biomarkörerna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är förknippad med en något ökad risk för hjärtsvikt upp till 20 år efter diagnos. Det visar en omfattande registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i European Heart Journal.
Nyheter
Lördag den 25 maj hålls en återbegravningsceremoni för Christina Larsdotter, den kända samiska kvinna vars kvarlevor återfanns i KI:s anatomiska samling 2022, i Malå. KI:s begäran om att få återlämna Larsdotters kvarlevor till Malå sameförening och Malå sameby beviljades av regeringen i september 2023.
Nyheter
Välkommen till Emilie Heltes disputation på avhandlingen ”Exposures through drinking water and risk of chronic disease” den 24 maj.
Nyheter
Sophie Walton Bernstedt från avdelningen för gastroenterologi och reumatologi, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Risk factors for colorectal cancer and the impact on life in Lynch syndrome", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Ann-Sofie Backman (MedH).
Nyheter
Jacob Hollenberg, Mattias Ringh och Leif Svensson, vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset vid Karolinska Institutet, belönas för att de med innovativ teknik har utvecklat en enastående app och metod, som ökar chansen till överlevnad hos människor som har drabbats av hjärtstopp.
Nyheter
Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vad är psykologisk trygghet och hur kan du tillämpa konkreta strategier när du undervisar och möter studenter eller kollegor? Nu finns möjlighet att delta på en workshop där du får lära dig mer, samt reflektera och diskutera tillsammans med andra.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Camilla Björkegren har fått uppdraget som prefekt vid institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB), med början 1 juni 2024.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en målsökande cancerbehandling som utnyttjar kroppens egen flaskpost – små membranbubblor som våra celler kommunicerar med. En ny studie publicerad i tidskriften Nature Biomedical Engineering visar att behandlingen minskar tumörtillväxten och förbättrar överlevnaden hos möss.
Nyheter
Madeleine Lehander från avdelningen för hematologi/HERM, vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), försvarar sin avhandling "Exploring T Cell Mediated Immunotherapy against Therapy Resistant Leukemic Stem Cells", den 24 maj, 2024. Huvudhandledare är Petter Woll (MedH).
Nyheter
Caroline Ran är en av tre forskare som får Pfizers och Svenska Huvudvärkssällskapets nyinstiftade forskningsstipendium inom migrän för sin forskning kring samband mellan migrän och psykisk ohälsa. Stipendiet delas ut vid SHS årsmöte i Halmstad den 15 maj 2024.
Nyheter
Från höstterminen 2025 erbjuder KI ett nytt internationellt masterprogram i global hälsa (120 hp) med 30 studieplatser. Utlysning av kursansvar för kurser inom programmet har nu öppnat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 15 maj var Patricia De Palma inbjuden till WISE, Women In Science and Education, för att hålla en presentation om kvinnligt ledarskap.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Docenturnämnden beslutade den 20 mars 2024 att anta Caroline Gahm som docent i oto-rhino-laryngologi.
Nyheter
En studie genomförd i samarbete med Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har analyserat sambandet mellan skärmtid på sociala medier, ångest och självkänsla hos högstadieflickor i Stockholms län.
Nyheter
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har tecknat en avsiktsförklaring med läkemedelsbolaget Chiesi, som har kontor på KI Science Park. Parterna har kommit överens om att stärka insatser som kan påskynda forskning och utveckling inom bland annat luftvägssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neonatologi.
Nyheter
Nära fyrahundratusen svenskar lider idag av ätstörningar. De kliniska utmaningarna vid behandling är komplexa, samsjukligheten hög och kompetensen varierande. Kunskapen om ätstörningar har ökat väsentligt men vi har fortfarande lång väg att gå för att bryta ned stigman och öka förståelsen för dessa sjukdomar.
Nyheter
I linje med FAIR-principerna och de nationella riktlinjerna för ett öppet vetenskapssystem har KI fattat ett formellt beslut att KI aktivt ska bidra till öppen tillgång till forskningsdata.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ekonomiservice är på heldagskonferens den 17 maj. Åter den 20 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren har universitetsledningen besökt institutionerna med syfte att fördjupa sig i de olika verksamheterna och för att stärka den interna dialogen. Den 8 maj 2024 välkomnades de av vår ledningsgrupp.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Lagringsvolymerna för svenska lärosätens användarlicenser hos Microsoft förändras - nu börjar dessa nya volymer att gälla på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Biomedicums egen friskvårdskör Biomusicum välkomnar till en vårkonsert den 21 maj klockan 12.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi, Kvinnors och barns hälsa
När knopparna slagit ut och vårsångerna sjungits närmar vi oss examenstider. Torsdag och fredag 30 och 31 maj betyder examensceremoni för KI:s samtliga utbildningsprogram. Inspireras av fyra examenstudenters minnen av studietiden och planer för framtiden.
Nyheter
Välkommen till två-dagarssymposiet ”Astrocytes in Brain Function and Disease” på Nobel Forum, campus Solna den 10-11 juni 2024. Intressanta talare från hela världen medverkar. Se det fullständiga programmet nedan. Sista anmälningsdag 20 maj!
Nyheter
Under 2023 lanserade Strategiska forskningsområdet i Vårdvetenskap (SFO-V) en satsning på framtidens forskare inom vårdvetenskap genom en öppen utlysning av medel till postdoktorala tjänster för vårdvetenskaplig forskning. Målsättning med satsningen, SFO-V Fellows, är att främja högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning och att säkerställa återväxten av forskare inom området.
Nyheter
Tre forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) har beviljats anslag från Dr Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi. Stiftelsen stödjer haematologiforskare vid Karolinska Institutet, som befinner sig i ett viktigt, men tidigt skede av sin forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Svenska Läkaresällskapets lokaler i Stockholm sjöd av liv och samtal när sällskapet, tillsammans med Centrum för hälsokriser på KI, torsdagen den 2 maj 2024 arrangerade ett seminarium om attacker på hälso-och sjukvård i konflikter och krig. De som inte hade möjlighet att ta sig till huvudstaden deltog online. Presentationer och paneldiskussioner med experter och hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i krigsområden, belyste denna viktiga fråga och väckte engagemang.
Nyheter
Skicka in bidrag till KI:s Utbildningskongress 2-3 oktober och var med och skapa ett brett och inspirerande innehåll! Temat är "Exploring the Human Dimensions of Education". Sista dag är 25 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Marie Dahlberg, doktorand vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik samt medverkande i Patienten i förarsätet på Karolinska Institutet, disputerade i slutet av april inom ämnet patientdrivna innovationer med avhandlingen ”Supportive resources for self-care and informal care- Uncovering the role of patient-driven innovations”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik
KI webbförvaltning
2023-06-09