Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Med nya digitala verktyg i vården hoppas forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunna förebygga ledgångsreumatism. Nyligen samlade de in totalt 3,5 miljoner euro (cirka 38 miljoner kronor) för det så kallade DigiPrevent-projektet, varav merparten kommer från EIT Health, en samverkansorganisation inrättad av det Europeiska institutet för innovation och teknologi.
Nyheter
Johannes Mofors avhandling ”Risk factors and comorbidity in primary Sjögren’s syndrome" utsågs till årets bästa avhandling av Svensk Reumatologisk Förening (SRF). 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Solna
Christina Opava, professor emerita vid sektionen för fysioterapi, har tilldelats EULAR Health Professionals in Rheumatology Lifetime Achievement Award 2022 för sitt arbete inom reumatologi.
Nyheter
Internationellt samarbete för precisionsprevention inom reumatologi får 23 miljoner i forskningsanslag från EIT Health Scandinavia där närmare hälften av anslaget fördelas till Karolinska Institutet och Region Stockholm. Projektet innebär dels att skapa förutsättningar för tidig diagnos av individer med risk att utveckla RA (reumatoid artrit), dels att patienter med risk för RA själva kan minska risken för att utveckla sjukdomen genom ändring av livsstil.
Nyheter
Två kliniska forskare vid Karolinska Institutet har i år utsetts till Wallenberg Clinical Scholars. Anca Catrina och Mikael Rydén får vardera 15 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att fördjupa sin forskning och föra ut resultaten i vården.
Nyheter
Kroppsegna proteiner som spelar en central roll vid allergier och parasitinfektioner kan hindra immunförsvaret från att felaktigt angripa den egna kroppen och orsaka ledinflammation. Det visar ny forskning från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Forskarna hoppas att resultaten ska leda till nya läkemedel mot ledgångsreumatism.
Nyheter
Omväxlande, utmanande och ibland även frustrerande – så sammanfattade professor Christina H. Opava sin yrkesverksamma tid vid KI, i ett underhållande och inspirerande samtal inför sin pensionering. Samtalet leddes av Yvonne Enman, journalist och hedersdoktor vid KI.
Nyheter
Myriam Aouadi och Camilla Svensson tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2019 för forskning om makrofagers roll i leversjukdom respektive autoantikroppars roll vid kronisk smärta.
Nyheter
KI-Kanadadagen arrangerades i Biomedicum den 17 oktober och i fokus var alla de forskarsamarbeten som vuxit fram genom åren mellan forskare på KI och i Kanada.
Nyheter
Fyra stora forskningsprojekt vid Karolinska Institutet tilldelas i år projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Sammanlagt handlar det om närmare 135 miljoner kronor över en femårsperiod till KI-forskning om MS, mitokondriell sjukdom respektive vaccin mot reumatism. 
Nyheter
Tidigt etablerade antikroppar kan orsaka förändringar i ledhinnor och ben som föranleder utveckling av smärtsam kronisk ledinflammation hos patienter med ledgångsreumatism. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i Annals of the Rheumatic Diseases. Fyndet kan ligga till grund för nya sätt att förebygga utveckling av sjukdomen.
Nyheter
Antikroppar som finns i leden redan innan ledgångsreumatism bryter ut, kan orsaka smärta även i frånvaro av ledinflammation. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i Journal of Experimental Medicine. Forskarna tror att fyndet kan vara en generell mekanism vid autoimmunitet och att resultaten kan ligga till grund för nya sätt att minska icke-inflammationskopplad smärta vid både ledgångsreumatism och andra autoimmuna sjukdomar.
Nyheter
I slutet av mars 2016 släpptes den första versionen av webbtjänsten tRAppen. Förhoppningen är att den ska ge patienter med ledgångsreumatism, och även personer med andra inflammatoriska ledsjukdomar, större möjlighet att ansvara för och påverka sin hälsa positivt. Utvecklingen av tRAppen är beskriven i en avhandling som Åsa Revenäs, fysioterapeut och medicine doktor vid sektionen för fysioterapi, lade fram den 5 februari 2016.
Nyheter
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08