Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Hallå där Theofanis Tsevis, doktorand vid avdelningen för klinisk geriatrik. Den 23 februari försvarar du din avhandling ”Alcohol consumption and cognition”. Vad handlar den om?
Nyheter
Andreas Eklund är ny HR administratör och vikarie för Ellinor Lind under hennes föräldraledighet. Vi passade på att ställa några frågor till Andreas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
ARC, Administration
American Dental Society of Sweden, ADSS, grundades på Grand Hotel i Stockholm den 3 april 1913 som en förening för svenska tandläkare som utbildats i USA. Det var relativt vanligt att man på den tiden åkte över Atlanten för att bli tandläkare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Information till dig på Dentmed som förskriver antibiotika:
Bristen på viss antibiotika har lett till att det behövs göras vissa justeringar i förskrivningen. Alla förskrivare behöver därför hålla sig uppdaterade kring vad som gäller just nu.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Bättre hälsa och mindre stress bland medarbetarna blev resultatet av övergången till hybridarbete på KI:s verksamhetsstöd. Det visar en forskningsstudie som har undersökt effekterna av övergången till flexiblare arbete under covid 19-pandemin. Studien ger värdefulla insikter inför KI:s utveckling av framtidens arbetsplats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Igor Adameyko offers the new course “Development of soft skills and better academic perspectives”, with focus on writing research papers, presenting at conferences, attracting funds, and interpersonal interaction and social aspects in the lab. The target audience are senior PhD students, postdocs and junior PI’s at FyFa.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har gjort spännande upptäckter om Alzheimers sjukdom, en vanlig form av demens som påverkar miljontals människor runt om i världen. I en studie publicerad i Alzheimer’s & Dementia: Alzheimer’s Associations tidskrift, har de utforskat potentialen hos den nya synaptiska PET-markören UCB-J som en viktig tidig diagnostisk biomarkör/verktyg för Alzheimers sjukdom.
Nyheter
Hemsidan ”Föräldrar med adhd” har nyligen lanserats av Riksförbundet Attention. Syftet är att stärka föräldrar med egen adhd-diagnos. Bakom sidan ligger flera års forskning, metodutveckling och samarbeten över organisationsgränserna.
-Det började med att vi på KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet) fick ett uppdrag av Socialstyrelsen, berättar docent Tatja Hirvikoski.
Nyheter
Den 27/2 kommer ITA att peka om DNS:en ntp.ki.se från 130.237.99.10 till 130.237.100.10.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Institutionen NVS har nu lämnat in återrapporteringen av utbildningsuppdraget 2023 till kommittén för utbildning. Återrapporteringen innefattade frågor inom tio områden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Daniel Ferreira Padilla, senior forskare och docent vid avdelningen för klinisk geriatrik, har fått 1,9 miljoner kronor.
Nyheter
Jubiléum! I år är det 50 år sedan utbildningen för tandläkare flyttade till Flemingsberg. Den 13 juni mellan klockan 14 - 17 firar vi det tillsammans med sommarfest för samtliga medarbetare. Frigör tid i kalendern redan nu - mer information kommer.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
En artikel i The Conversation skriven av en KI-forskare slog rekord i antalet läsare. Docent Karin Modigs artikel om hundraåringars biomarkörer fick närmare 2,4 miljoner läsningar och översattes till flera språk.
Nyheter
Den 15 februari hölls ett digitalt personalmöte för KI:s gemensamma verksamhetsstöd, tidigare universitetsförvaltning. Här hittar du kortfattad information om vilka frågor som togs upp vid mötet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsförvaltningen
Nominera till Dimitris N. Chorafas pris för vetenskapligt arbete av mycket hög kvalitet. Du kan nominera en nydisputerad forskare eller doktorand som planerar att disputera 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och Lärarfortbildning AB skrev den 5 februari under ett intentionsavtal om samarbete. Målet är att öka kompetensen kring elever som av skilda skäl, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte mår bra eller har svårt att nå utbildningens mål. Syftet är att ge lärare kunskaper och verktyg för att i samverkan med elevhälsan förebygga ohälsa och hinder för inlärning.
Nyheter
På grund av planerat systemunderhåll kommer bibliometrisystemet vara otillgängligt från måndag 19/2 kl. 08.00 till tisdag 20/2 ca kl. 12.00. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet är en av 24 parter i AD-RIDDLE, ett samarbetsprojekt som ska öka vårdgivares möjligheter att diagnosticera, förebygga och behandla Alzheimers sjukdom. Projektet, som bland annat stöds av EU:s Innovative Health Initiative (IHI), startade i januari 2024 och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
Ge förslag till 2025 års Nobelkonferenser, minisymposier i serien ”Frontiers in Medicine” eller Karolinska Research Lectures i Nobel Forum. Skicka ditt förslag enligt ansökningsformuläret senast den 15 mars 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.
Nyheter
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med the University of Edinburgh utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander och postdoks.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Zambia genomlever just nu det värsta kolerautbrottet på över två decennier. Den akuta diarrésjukdomen kan vara dödlig om den inte behandlas, men med snabb och korrekt hjälp kan majoriteten av de drabbade behandlas och tillfriskna. Centrum för hälsokriser har tidigare sekonderat personal till kolerautbrott, och den 26 januari reste Caroline de Groot till Zambia via centrumets samarbete med Läkare utan gränser (MSF).
Nyheter
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lektor och överläkare Vladimir Carli har blivit utsedd till ny chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Östra Medelhavsområdet står potentiellt inför risken för en komplex hälsokris, inte minst på grund av kriget i Gaza. Risken för spridning av infektionssjukdomar innebär att effektiv epidemiologisk övervakning och åtgärder är avgörande. För att bistå i detta arbete har Centrum för hälsokriser sekonderat epidemiologen Moa Herrgård via vårt medlemskap i WHO:s Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).
Nyheter
Det finns brister i hur vårdgivare följer kliniska riktlinjer för att stödja övergångsvården för unga med astma och allergi. Det visar en ny studie publicerad i Allergy av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut ett startbidrag till lovande unga forskare inom en rad olika forskningsområden för att ge dem en kickstart på karriären. Alessandro Furlan, biträdande professor vid institutionen för neurovetenskap, som undersöker hur hjärnan och kroppen arbetar tillsammans för att reglera viktiga fysiologiska processer, är en av de forskare som har tilldelats det femåriga bidraget.
Nyheter
KLOK-priset delas ut till en verksamhet där gott ledarskap och en organisation med lärande i fokus främjar den verksamhetsförlagda utbildningen. Nu är nomineringen till 2024 års pris öppen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren ordnas flera workshops om peer learning och IPL (interprofessionellt lärande), för alla som arbetar där studenter utbildas.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Fryshaveriet i Neo-byggnaden på KI:s campus Flemingsberg under julhelgen väcker frågor. Nu finns några av dem samlade i en FAQ. An English version will follow early next week.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Regelbundna erektioner kan vara viktiga för att bibehålla potensen, visar en studie på möss publicerad i Science av forskare vid Karolinska Institutet.
– Vi upptäckte att en ökad frekvens av erektioner leder till fler bindvävsceller som möjliggör erektion och tvärtom, att en minskad frekvens ger färre celler, säger Christian Göritz, forskningsledare för studien.
Nyheter
För att underlätta nya och befintliga kontakter mellan forskare och doktorander samt öka forskningssamarbetet med Imperial College London utlyser KIs internationaliseringsnämnd bidrag för labbesök för doktorander.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 23 januari fattade rektor Annika Östman Wernerson beslut om att namnge en föreläsningssal på Campus Solna efter Christina Larsdotter. Beslutet togs efter beredning av KI:s beredningsråd för namngivningsärenden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Med hjälp av digitala undervisningsmetoder finns det många sätt att variera din undervisning. Användningen av digitaliserade undervisningsmetoder har utvecklats snabbt, bland annat som en effekt av den snabba omställningen under pandemin. Nu finns råd och rekommendationer på hur du kan arbeta digitalt i samklang med KI:s pedagogiska grundsyn.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Trots att de mest extrema värmeböljorna ökar dödligheten mest på kort sikt är det de mildaste värmeböljorna som dödar flest personer över tid. Detta eftersom de milda värmeböljorna är vanligare. Det visar en ny studie publicerad i Environment International som har kartlagt hälsoriskerna med värmeböljor i Indien.
Nyheter
Under 2023 har ni alla bidragit både till miljön och till det viktiga arbete som Läkare utan gränser gör.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Medicinsk biokemi och biofysik, Fysiologi och farmakologi, Neurovetenskap, Cell- och molekylärbiologi
Medicinvetarna #139: Styr hormonerna humöret?
Hör KI DS forskare Helena Kopp Kallner reda ut fakta i frågan
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Inga ökade risker för barnen, men däremot lägre risk att drabbas av några allvarliga komplikationer. Det är resultatet av den hittills största studien av nyfödda barn vars mödrar vaccinerats mot covid-19 under graviditeten. Studien är ett samarbete mellan svenska och norska forskare och är publicerad i tidskriften JAMA.
Nyheter
Idag beslutade rektor att universitetsförvaltningen (UF) byter namn till "gemensamt verksamhetsstöd" (GVS), på engelska ”Professional Services”.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare på Karolinska Institutet har tillsammans med samarbetspartners i det Horizon Europe finansierade projektet EuCARE visat att den minskade dödligheten i Covid-19 inte nödvändigtvis beror på att senare varianter som Omikron, varit mindre svåra. Den minskade dödligheten verkar snarare bero på flera andra faktorer, såsom immunitet från tidigare vaccinationer och tidigare infektioner. Studien är publicerade i det senaste numret av Lancet Regional Health Europé och är finansierad av EUH2020.
Nyheter
Praktiskt prov för tandläkare med examen utanför EU/EES genomfördes vid institutionen för odontologi den 10 - 12 januari 2024
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Karolinska Institutet inbjuder nu intresserade studentsammanslutningar att söka ställning som studentkår vid Karolinska Institutet för perioden 1 januari 2025 till 31 december 2027.
Nyheter
Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, utlyser ett uppdrag som klinisk assistent från augusti 2024.
Nyheter
Institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, utlyser två uppdrag som klinisk assistent med tillsättning under våren 2024.
Nyheter
Doktorander och forskare: Kalendern är uppdaterad och fylld med presentationer och workshops!

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Anna Nordlander har tilldelats Karolinska Institutets Kulturutmärkelse 2023 för initiativet Kroppen Hus. Genom att förena konst, kultur och vetenskap ska Kroppens Hus förmedla folkhälsobildning på ett nytt sätt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrala satsningar på core-faciliteter för forskning finansierade av Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm, via infrastrukturnämnden och forskningsrådet, är en prioriterad verksamhet. Resurser görs tillgängliga i regelbundna cykler där driftmedel nu utlyses 2024 för i normalfallet fyra år, 2025 – 2028.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar KI:s presstjänst medieuppmärksamhet kring KI och personer verksamma vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09