Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Webbsidan "Forskarstöd" har nyligen utvecklats för att ge en överblick över det stöd och de specialiserade kompetenserna som finns för alla forskare, både på deras institutioner och på andra enheter vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Data Driven Life Science (DDLS) är ett växande område som inkluderar många redan pågående och planerade projekt och initiativ på Karolinska Institutet (KI). Dessa verksamheter skulle gagnas av koordination för att öka samarbete och för att hitta synergier.
Av den anledningen behöver KI bygga upp en DDLS-gemenskap som involverar både forskare som rekryteras till SciLifeLab och Wallenbergs nationella program inom DDLS och andra DDLS-relaterade forskare på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Från och med 2021 har registrering och rapportering av klinisk forskning i internationella kliniska prövningsregister centraliserats vid KI. Compliance & Data Office (CDO) ansvarar för genomförandet av detta nybildade forskningsstödinitiativ och har utvecklat tydlig information, rutiner och webbstöd för KI-forskare. Syftet med detta initiativ är att säkerställa transparens och efterlevnad av kliniska prövningsregler och krav för registrering och rapporteringsresultat.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I och med att pandemin fortsätter läggs allt större vikt vid de indirekta, negativa effekterna (dvs. indirekta skador) av pandemin och dess relaterade restriktioner. Sverige intog en relativt mild hållning för att dämpa pandemin under våren 2020, förlitade sig på frivillig efterlevnad av rekommendationer och uppmuntrade äldre att stanna hemma, undvika sociala sammankomster och kollektivtrafik och att vara fysiskt aktiva utomhus på ett säkert sätt.
Nyheter
Hur har åtgärder som social distansering och karantän påverkar äldre personer under covid-19-pandemin? Ny forskning från professor Miia Kivipeltos grupp visar på några viktiga insikter – man fann flera negativa effekter, men samtidigt såg man att många levnadsvanor och beteenden i huvudsak inte förändrades under pandemins första våg, och att några till och med förbättrades.
Nyheter
Under de två mest intensiva månaderna av konstaterad samhällsmitta i Stockholmsregionen av SARS-CoV-2 kan vi rapportera en mycket låg sjuklighet hos barn i covid-19, trots öppna för- och grundskolor.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08