Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Vi gratulerar de tre forskare från CLINTEC som fått ta del av CIMED projektbidrag 2023-2025
Nyheter
Grattis till forskarna vid BioNut som mottagit projektbidrag från CIMED för 2023-2025.
Nyheter
Vi gratulerar dessa duktiga forskare vid MedH och Campus Flemingsberg som mottagit CIMED:s projektbidrag under perioden 2023-2025.
Nyheter
Vi gratulerar de 8 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har utsett åttonde generationens ”Framtidens forskningsledare”, varav tre av dessa från Karolinska Institutet. Forskarna får 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Internationellt samarbete för precisionsprevention inom reumatologi får 23 miljoner i forskningsanslag från EIT Health Scandinavia där närmare hälften av anslaget fördelas till Karolinska Institutet och Region Stockholm. Projektet innebär dels att skapa förutsättningar för tidig diagnos av individer med risk att utveckla RA (reumatoid artrit), dels att patienter med risk för RA själva kan minska risken för att utveckla sjukdomen genom ändring av livsstil.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Patrik Ernfors har tilldelats årets ERC Advanced Grant som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Det är tredje gången han får anslaget.
Nyheter
I november 2021 utlyste KI för andra gången interna forskningsmedel för SDG-relaterad forskningsprojekt, denna gång riktad till juniora forskare. Sex forskningsprojekt har valts ut i en konkurrensinriktad granskningsprocess.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
StratNeuro tilldelar årets startanslag om 1,000,000 kronor till tre forskare vid Karolinska Institutet, Enric Llorens, Arvid Guterstam och Jeroen Goos.
Nyheter
En forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har erhållit SSMF:s (Svenska Sällskapet för medicinsk forskning) "Postdoctoral grant" på 3 miljoner kronor under tre år, för ett projekt med den engelska titeln "Anti-senescence Immunotherapy for the treatment of pulmonary fibrosis”.
Nyheter
Tips från Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I årets utlysning ingår anställningar som biträdande lektor samt senior forskningsspecialist/senior forskare (för redan anställda forskarassistenter) samt konsolideringsbidrag.

Satsningen har inriktning mot forskning inom ämnesområdet medicinsk vetenskap i bred bemärkelse - inkluderande medicin, vård och hälsa. Sista ansökningsdag är 28 april.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Cancerfonden delar ut 57,6 miljoner kronor till 15 forskare vid Karolinska Institutet vars arbete ska bidra till att besegra cancer. Två av dem forskar på strålbehandling, ett område som Cancerfonden nu satsar extra på.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ulrika Marklund tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2022 för forskning om hur olika neuroner inom det enteriska nervsystemet (ENS) får sin identitet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grattis Gizem Korkut och Emmanuelle Charrin på institutionen för laboratoriemedicin som får medel från Njurfonden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Njurfonden har utsett vilka forskare som i år får pengar till sin forskning om njurar. Av totalt 49 forskare och 6,1 miljoner kronor är det 22 forskare vid Karolinska Institutet får dela på 2,6 miljoner kronor. I samband med uppmärksammandet av anslagen tilldelas även en KI-forskare Bengt Rippes Forskarpris.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ansökningsportalen för årets SOF-ansökan öppnar 1 april.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning, därav 60 miljoner kronor till totalt 32 forskare på Karolinska Institutet.
Nyheter
EU har beviljat Karolinska Institutet stöd för flertalet nya projekt inom programmet Horizon Europe, unionens viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Det största av dem är PARC som ska bidra till en säkrare kemikaliehantering och förbättra dialogen mellan forskare och myndigheter.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Lu Yi tilldelas 1,5 miljoner euro (knappt 16 miljoner kronor) från det Europeiska forskningsrådet prestigefyllda anslag ERC Starting Grant. Pengarna ska gå till forskning om olika undertyper av depression med målet att hitta behandlingar som fungerar för fler.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden delar forskare vid Karolinska Institutet på totalt 95 776 000 kronor. Sammanlagt är det cirka 70 projekt vid KI som nås av anslaget.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre forskargruppsledare vid Karolinska Institutet erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept 2022, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från europeiska forskningsrådet (ERC) och vill försöka nyttiggöra sina upptäckter. De projekt vid KI som nu får stöd handlar bland annat om att vidareutveckla en ny metod för sekvensering och att skala upp textiltillverkning med konstgjord spindeltråd.
Nyheter
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI.
Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Två forskare vid Karolinska Institutet medverkar i projekt som nyligen tilldelats anslag från European Innovation Council (EIC). Anslagen representerar KI:s första bidrag från nystartade finansieringsprogram från EU. Forskarna erhåller totalt nära 1,15 miljoner euro (ca 11,8 miljoner kronor) som kommer att användas för projekt om epilepsi och chipbaserad nanoskopi.
Nyheter
KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.
Nyheter
Professor Emeritus Tomas Hökfelt tilldelas Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning 2022. Samtidigt tilldelas KI-forskaren Nitya Jayaram-Lindström och Simon Cervenka, professor vid Uppsala universitet och anknuten forskare vid KI, stiftelsens pris till yngre framgångsrika forskare.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI-forskaren Marcus Buggert har tilldelats det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant för sin forskning om cell-medierad immunitet i människokroppen mot virussjukdomar. Totalt investerar nu ERC 619 miljoner euro i anslag till 397 unga forskningsledare.
Nyheter
Georgios Sotiriou, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Han tilldelas 30 miljoner kronor för åren 2022-2027 för projektet ”Nanoengineered precision therapies of lower respiratory tract infections”.
Nyheter
Fem forskare från Karolinska Institutet har beviljats anslag från Sjöbergstiftelsen med sammanlagt 18,1 miljoner kronor. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.
Nyheter
KI-forskarna Bennie Lemmens och Kirsty Spalding har tilldelats 2021 års ASPIRE-pris från The Mark Foundation for Cancer Research för sin innovativa och djärva syn på cancerforskning. De är två av totalt 25 pristagare som tillsammans får dela på nästan 9,5 miljoner dollar (86 miljoner kronor).
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08