Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Infrastrukturrådet har under våren 2022 dragit i gång två utvecklingsprojekt med syfte att öka antalet användare av KI:s core-faciliteter. Det ena projektet handlar om att tillgängliggöra forskningsinfrastruktur för näringslivet, det andra om att förbättra webbsidor och sökbarhet på nätet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutets core-faciliteter får i stort sett betyget väl godkänt av användarna. Det visar den öppna enkät som gjordes under november och december 2021 på uppdrag av infrastrukturrådet.  Men det finns fortfarande förbättringspotential när det gäller till exempel webbsidor och stöd till kliniska forskare, menar arbetsgruppen bakom enkäten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Flera stora anslag har gått till KI i Vetenskapsrådets (VR) nationella satsningar på forskningsinfrastruktur. Svenska tvillingregistret, Kemiskt biologiskt konsortium och National E-infrastructure for Aging Research belönades alla tre med stöd från VR.
Nyheter
Infrastrukturrådet har beslutat att genomföra ett pilotprojekt med en single point of contact-funktion, SPOC, för frågor rörande forskningsinfrastruktur under hösten. Syftet med projektet är att underlätta för Karolinska Institutets forskare och bättre utnyttja universitetets resurser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att utveckla och kvalitetssäkra de core-faciliteter som finns vid Karolinska Institutet har infrastrukturrådet beslutat att genomföra två användarenkäter under hösten 2021. Nu har du som är forskare chans att göra din röst hörd.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att Karolinska Institutets forskare ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen behöver de ha säker tillgång till såväl spetsteknologi som ett basutbud av core-faciliteter. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med forskningsinfrastruktur till och med 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.   
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Coronapandemin satte stopp för den planerade invigningen i höst, men nu är Karolinska Institutets nya core-facilitet för 3D-EM i full drift. I källaren på Wargentinhuset, campus Solna finns flera kryoelekotronmikroskop av den allra senaste modellen som kan användas både av KI:s egna forskare och externa kunder. Martin Hällberg, forskargruppsledare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi och föreståndare för 3D-EM-anläggningen berättar om satsningen.
Nyheter
Nyheter
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08