Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Kommittén för forskning (KF) inleder under hösten 2022 en kartläggning av centrumbildningar och interna forskarnätverk vid Karolinska Institutet samt institutionernas utmaningar när det gäller forskningens förutsättningar. Kartläggningen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet, där de tre kommittéerna har i uppdrag att följa upp verksamheten inom sina respektive ansvarsområden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kommittén för forskning
Nu kan du som medarbetare och student nominera kandidater inför valet av nya lärarrepresentanter till Fakultetsnämnden och till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Kommittén för utbildning på forskarnivå och Kommittén för forskning. Dessutom ska nya ledamöter väljas till Fakultetsrådet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under hearingen inför valet av vicerektor och vice ordförande för Kommittén för forskning betonades bland annat dagens ojämna resursfördelning mellan institutioner, men även behovet av att motverka en ökad politisk vilja till att styra forskningen. Röstningen pågår sedan den 25 augusti och en vecka framåt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Biovetenskaper och näringslära, Laboratoriemedicin, Onkologi-Patologi
Det är ett riktigt supervalår, och Sveriges politiker är i full gång med sina kampanjer. Under hösten sker också flera viktiga akademiska val vid KI. Universitetsdirektör Katarina Bjelke hoppas att engagemanget för riksdagsvalet ska spilla över på de akademiska valen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
EU-kommissionen har möjliggjort för de lärosäten som har tilldelats mobilitetsmedel från Erasmus för sina egna studenter, att i stället använda dem för inresande studenter från Ukraina.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s nomineringsförsamling har utsett kandidater inför valet av nya vicerektorer. Valet avser uppdrag som vicerektorer för de respektive kommittéerna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren har yngre forskare vid KI bjudits in till att ansöka om att bli medlemmar i KI Research Incubator. Nu så har äntligen den första årskullen medlemmar, så kallade KIRI-Fellows, fastställts.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ansök om resebidrag senast den 20 april kl. 14.00
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Processen för att genomföra de akademiska valen 2022 har nu påbörjats. Du som är medarbetare eller student vid KI har fr.om. 2022-03-28 möjlighet att nominera lämpliga kandidater till uppdragen som vicerektor vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Nu lanseras nya satsningar för att stärka Karolinska Institutets utveckling som ett universitet med banbrytande forskning. Flera av satsningarna riktas till yngre medarbetare inklusive KI Research Incubator, KIRI, som blir en virtuell mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten. Ytterligare två satsningar befinner sig i planeringsstadiet – ett mentors- och coachningsprogram och ett nytt nätverk för att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter.
Nyheter
Professor Birgitta Henriques Normark lämnar uppdraget som vicerektor för forskning och ordförande för kommittén för forskning den 31 januari 2022. Hon efterträds av professor Martin Bergö.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Biovetenskaper och näringslära
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08