Publicerad: 2023-11-23 17:30 | Uppdaterad: 2023-12-06 17:41

143 KI-forskare får dela på 660 miljoner kronor

Bild: Getty Images
Illustration: Getty Images.

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 143 KI-forskare totalt 660 747 160 kronor. Det är en ökning från förra året, då KI-forskare fick 625 904 933 kronor. Totalt beviljade VR cirka 1,37 miljarder kronor 2023, motsvarade summa förra året var 1,2 miljarder kronor.

Utlysning inom medicin och hälsa

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning inom området medicin och hälsa tilldelades 141 KI-forskare sammanlagt 645 952 750 kronor, jämfört med 541 913 333 kronor 2022. Finansieringen omfattar följande bidrag till KI-forskare (förra årets utdelade bidrag inom parentes):

  • 110 (90) projektbidrag
  • 22 (21) etableringsbidrag
  • 5 (6) konsolideringsbidrag
  • 4 (2) bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Stora bidrag i urval 

Carl Sellgren vid institutionen för fysiologi och farmakologi, tilldelas 10 000 000 kronor i konsolideringsbidrag för projektet "Gliacellers reglering av synapsdensitet vid schizofreni - integrerade multimodala experimentella och kliniska studier med fokus på identifiering av nya målstrukturer".

Kristiina Tammimies vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, tilldelas 10 000 000 kronor i konsolideringsbidrag för projektet "Kliniska och molekylära utfall av genomiska signaturer vid autism". 

Igor Adameyko vid institutionen för fysiologi och farmakologi, tilldelas 9 000 000 kronor i projektbidrag för projektet "Analys av multipotens hos neurallistens stamceller".

Johan Askling vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas 9 000 000 kronor i projektbidrag för projektet "Precisionsmedicin vid reumatoid artrit genom ökad förståelse av uppkomstmekanismer och förbättrad klinisk prediktion".

Liv Eidsmo vid institutionen för medicin, Solna, tilldelas 9 000 000 kronor i projektbidrag för projektet "Nya strategier för framtida behandling av T-cellsbaserade immunologiska ärr i huden".

Jonas Frisén vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, tilldelas 9 000 000 kronor i projektbidrag för projektet "Cellnybildning i den vuxna hjärnan".

Utlysning inom primärvård

Två forskare vid KI har fått Vetenskapsrådets bidrag inom primärvård 2023. Den totala summan för beviljade anslag för KI-forskare är 14 794 410 SEK (109 925 876 SEK till 26 KI-forskare 2022).

Stora bidrag i urval

Johan Ärnlöv vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, tilldelas 7 500 000 kronor i projektbidrag för projektet "Kronisk smärta och utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar".

Johan Bjureberg vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 7 294 410 kronor i projektbidrag för projektet "Effekt av Primary Care Online Emotion-regulation Treatment (POET): En kort intervention riktad mot ungdomar 12–17 år inom första linjens vård för psykisk ohälsa".

Utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2023. Totalt beviljas nära 1,4 miljarder kronor för åren 2023–2027.

Större bidrag i urval

Axel Abelein vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, tilldelas 4 000 000 kronor i etableringsbidrag för projektet "Molekylära insikter i chaperon-amyloid-interaktioner för biomimetisk behandling av neurodegenerativa sjukdomar".

Jussi Taipale vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Solna, tilldelas 4 000 000 kronor i projektbidrag för projektet "Interaktioner som definierar den regulatoriska genkoden – den strukturella grunden för kooperativt bindande av transkriptionsfaktorer till fritt och nukleosomt DNA".

Camilla Björkegren vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, tilldelas 3 600 000 kronor i projektbidrag för projektet "DNA-helixens roll i kromosomorganisation och funktion".

Christian Riedel vid institutionen för biovetenskap och näringslära, tilldelas 3 640 000 kronor i projektbidrag för projektet "Upptäckt av nya kromatinrelaterade mekanismer som fördröjer eller förebygger åldrande".

Utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2023. Totalt beviljas drygt 436 miljoner kronor för åren 2024–2027.

Större bidrag i urval 

Ulrik Kihlbom vid institutionen för lärande, informatik, management och etik, tilldelas 5 600 000 kronor i projektbidrag för projektet "För barnets bästa? Etiska, juridiska och empiriska undersökningar av socialtjänstbeslut om umgängesbegränsningar."

Kristoffer Månsson vid institutionen för klinisk neurovetenskap, tilldelas 6 076 000 kronor i projektbidrag för projektet "Placeboresponsen och den kognitiv beteendeterapins effekt: Undersökningar av förväntningar och hjärnans signal-variabilitet hos individer med ångest."