Publicerad: 2023-11-07 14:18 | Uppdaterad: 2023-11-23 10:26

Över 49 miljoner SEK från Vetenskapsrådet till forskare på MTC

En grodd
Foto: Pixabay

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa 2023, fördelades forskningsanslag om totalt 49 645 000 SEK till 11 forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi för åren 2023-2028.

Birgitta Henriques-Normark SEK 4 800 000 för projekt: "Gram-positiva membranvesikler (MV): Biogenes, struktur, patogenes, och potentialen att användas som en plattform för antimikrobiella medel"

Claudia KutterSEK 4 800 000 för projekt: "Dechiffrera RNA-medierade mekanismer som förmedlar leversjukdomsskydd"

Ben Murrell: SEK 5 400 000 för projekt: "Proteindesign för pandemiberedskap"

Vicente Pelechano SEK 2 400 000 för projekt: "Garcia Skalbar Etikettfri elektrisk detektering av patogener"

Martin Rottenberg SEK 2 400 000 för projekt: "Immunmekanismer och oxidantstress bakom interaktionen mellan tuberkulos och diabetes"

Galina Selivanova SEK 4 800 000 för projekt: "Att ta reda på mekanismer och terapeutiska möjligheter av muterade p53 gain-of-function som förhindrar antitumörimmunsvar"

Georgios Sotiriou SEK 8 245 000 för projekt: "Tidsreglerad metod för att hantera infektion och främja läkning med hjälp av funktionella nanopartiklar"

Margareta Wilhelm SEK 2 400 000 för projekt: "Studier av utveckling och behandling av tumörer som bildas i nervsystemet hos barn"

Andrea Fossati SEK 6 000 000 i etableringsbidrag för: "Identifiera nya sårbarheter i M. tuberculosis med hjälp av genetiska och proteomiska metoder"

Amirata Saei Dibavar SEK 6 000 000 i etableringsbidrag för: "Multidimensionell kemisk proteomik för att omvandla tumörsårbarheter till nya terapier vid tjocktarmscancer"

Nele Brusselaers SEK 2 400 000 för projekt: "Mikrobiom-påverkande läkemedel i barndom och tidigt liv"