Publicerad: 2023-11-06 13:51 | Uppdaterad: 2023-11-23 17:06

Forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) får 9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet

Dekorativ bild
Foto: Åsa Catapano/AI-genererad bild

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom medicin och hälsa 2023.

Vi gratulerar Fredrik Lanner från enheten för obstetrik och gynekologi som med sitt projekt "Hur bildas det tidiga embryot?" beviljats totalt 9 miljoner kronor under perioden 2023-2027.