Publicerad: 2023-11-08 13:49 | Uppdaterad: 2023-11-23 10:17

Över 26 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare på MBB

En grodd
Photo: Pixabay

I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning för medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap 2023, fördelades forskningsanslag om 26 197 750 SEK till 6 forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik för åren 2023-2028.

Simon Elsässer, 8 997 750 SEK i projektmedel för: "Hur specificeras celltyper i tidig mänsklig embryogenes?"

Oscar Fernandez-Capetillo, 4 800 000 SEK i projektmedel för: "Målstyrning mot resistens av första linjens cancerterapier"

Jesper Haeggström, 2 400 000 SEK i projektmedel för: "Betydelse och reglering av lipidmediatorer vid hälsa och sjukdom"

Qiang Pan-Hammarström, 3 600 000 SEK i projektmedel för: "Genetisk och immunologisk orsak till svår SARS-CoV-2 infektion"

Berhard Schmierer, 2 400 000 SEK i projektmedel för: "Att leverera löftet om CRISPR-Cas precisionsmedicin"

Jussi Taipale, 4 000 000 SEK i projektmedel (naturvetenskap och teknikvetenskap) för: "Interaktioner som definierar den regulatoriska genkoden - den strukturella grunden för kooperativt bindande av transkriptionsfaktorer till fritt och nukleosomt DNA"