Publicerad: 2023-11-02 15:08 | Uppdaterad: 2023-11-08 15:11

Forskare vid MMK får anslag från Vetenskapsrådets utlysning inom Medicin och Hälsa

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Vi gratulerar Anna Wedell, Pernilla Lagergren, Lynn Butler och Ljubica Matic, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, MMK, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023.

Lynn Butler

Lynn Butler vid forskargruppen klinisk kemi och koagulation får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024-2026 för forskningsprojektet "Skapande av en karta över celltyp-anrikat genuttryck av ikke-kodande RNA, med ett fokus på funktionen hos endotelcells-anrikade icke-kodande RNA". 

Pernilla Lagergren

Pernilla Lagergren vid forskargruppen kirurgisk vårdvetenskap får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024-2026 för forskningsprojektet "Mot ett mer individanpassat stöd till patienter med matstrups- och magsäckscancer".

Ljubica Matic

Ljubica Matic vid forskargruppen kärlkirurgi får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024-2026 för forskningsprojektet "Att utnyttja potentialen hos glätta muskelceller för terapi vid aterosklerotisk kärlsjukdom".

Anna Wedell

Anna Wedell vid forskargruppen medfödda endokrina och metabola sjukdomar får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024-2026 för forskningsprojektet "Precisionsdiagnostik och utredning av sjukdomsmekanismer vid medfödda metabola sjukdomar".