Publicerad: 2023-11-01 15:02 | Uppdaterad: 2023-11-23 10:23

15,6 miljoner från Vetenskapsrådet till forskare på Labmed

Stort grattis till de fyra forskare på Labmed som fått bidrag från Vetenskapsrådet 2024-2027.

Labmed

Thomas Gustafsson, Professor
Titel: "En longitudinell ansats för att karakterisera förlust av muskelmassa och funktion hos åldrande människor - betydelsen av perifer nervintegritet - del 2."
Projektbidrag beviljat: 2024-2026, totalt belopp: 2 400 000 kr.

 

Jaakko Patrakka, Forskare
Titel: "Blockering av Natriuretic Peptide Receptor 3 (NPR3) för att förbättra njurfunktionen vid kronisk njursjukdom."
Projektbidrag beviljat: 2024-2027, totalt belopp: 4 800 000 kr.

 

Uwe Tietge, Professor
Titel: "Mikrobiella metaboliter från succinat som en ny behandlingsform för icke-alkoholinducerad steatohepatit genom omprogrammering av immunmetabolismen."
Projektbidrag beviljat: 2024-2026, totalt belopp: 3 600 000 kr.

 

Rula Zain, Docent
Titel: "Nukleinsyre-precisionterapi vid expanderande tandem-repetitionssjukdomar."
Projektbidrag beviljat: 2024-2027, totalt belopp: 4 800 000 kr.