Publicerad: 2023-11-09 15:08 | Uppdaterad: 2023-11-09 20:17

Forskare vid KBH får anslag från Vetenskapsrådet

Dekorativ bild
Foto: Åsa Catapano/AI-genererad bild

Vi gratulerar Kristiina Tammimies, Eric Herlenius, Ulrika Ådén och Jakob Stenman, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023.

Kristiina Tammimies

Kristiina Tammimies, forskargruppsledare vid KIND, får 14,8 miljoner kronor för perioden 2024-2028 för forskningsprojektet "Kliniska och molekylära utfall av genomiska signaturer vid autism". 

Eric Herlenius

Eric Herlenius, forskargruppsledare vid avdelningen klinisk pediatrik, får 4,8 miljoner kronor för perioden 2024-2027 för forskningsprojektet "Andnöd, inflammation och inspiration - patofysiologiska mekanismer bidrar till realtids precisions medicin med hjälp av förklarbar djup maskininlärning". 

Ulrika Ådén

Ulrika Ådén, forskargruppsledare vid avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024-2026 för forskningsprojektet "Utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar hos för tidigt födda barn. Tidig prediktion och intervention".

Jakob Stenman

Jakob Stenman, forskargruppsledare vid avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi får 3,6 miljoner kronor för perioden 2023-2025 för forskningsprojektet "Utveckling av radiofarmaceutisk behandling för neuroblastom hos barn".