Publicerad: 2023-11-14 09:42 | Uppdaterad: 2023-11-23 12:43

Drygt 19 miljoner i bidrag till NVS från Vetenskapsrådet

Grattis till de forskare vid institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2023. Tillsammans fick de totalt 19,2 miljoner SEK i bidrag.

Photo of woman blowing confetti.
Foto: iStock

Luana Naia, avdelningen för neurogeriatrik. Etableringsbidrag totalt 6 miljoner SEK: 
”Mitovesiklar: en ny strategi för att förstå och lindra neurodegeneration av Alzheimers sjukdom”.

Ulrica Nilsson, avdelningen för omvårdnad. Projektbidrag totalt 2,4 miljoner SEK:
”Förbättrad kontinuitet i den postoperativa vården för äldre personer under deras neurokognitiva återhämtning efter genomgången hjärtoperation: ECPON-projektet”

Agneta Nordberg, avdelningen för klinisk geriatrik. Projektbidrag totalt 4,8 miljoner SEK:
”Molekylär PET hjärnavbildning och plasma biomarkörer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar”.

Marianne Schultzberg, avdelningen för neurogeriatrik. Projektbidrag totalt 2,4 miljoner SEK:
”Molekylära studier av resolution av inflammation vid Alzheimers sjukdom för utveckling av ny behandling”

Charlotte Ytterberg, avdelningen för fysioterapi. Projektbidrag totalt 3,6 miljoner SEK:
”Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros - en randomiserad kontrollerad studie”.