Publicerad: 2023-11-17 11:55 | Uppdaterad: 2023-11-22 12:34

Nio forskare från FyFa får anslag från Vetenskapsrådet

Bild på flera forskare
Nio forskare på FyFa har fått anslag. Foto: Aline Lantz.

Vi gratulerar Igor Adameyko, Christopher Cederroth, Cristiana Cruceanu, Lars I Eriksson, Volker Lauschke, Jon Lundberg, Carl Sellgren, Camilla Svensson och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023. Totalt har 56,4 miljoner delats ut till forskarna på FyFa.

Personalporträtt Biomedicum
Roelinde Middelveld. Foto: Johannes Frandsén.

Roelinde Middelveld, forskningssamordnare vid FyFa, har varit en stöd för forskarna i deras ansökningsprocesser för anslag från Vetenskapsrådet. Hon ser flera förklaringar till framgången för de nio pristagarna.  

– Den främsta orsaken är den högkvalitativa forskningen som bedrivs vid FyFa. Som exempel är konsolideringsbidragen och etableringsbidragen tydliga indikationer på att de unga forskarna vid institutionen är på rätt väg för att etablera sig och sina forskningsprojekt. Med tanke på den intensiva konkurrensen är det särskilt glädjande att så många har lyckats erhålla dessa anslag, säger Roelinde Middelveld.

Igor Adamayko

Igor Adameyko, forskargruppsdelare för utvecklingsbiologi och regenerativ medicin vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 9 miljoner kronor för perioden 2023–2027 för forskningsprojektet "Analys av multipotenta hos neurallisten stamceller". 

Christopher Cederroth

Christopher Cederroth, forskargruppsledare för translationell audiotorisk neurovetenskap vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 2,4 miljoner kronor för perioden 2024–2026 för forskningsprojektet "Inriktning på cochleans-krafthuset för att behandla hörselnedsättning". 

Cristiana Cruceanu

Cristiana Cruceanu, forskargruppsledare för utveckling- och translationell neurobiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 6 miljoner kronor för perioden 2024–2027 för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". 

Lars I Eriksson

Lars I Eriksson, professor och sektionschef inom anestesiologi och intensivvård vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 7,2 miljoner kronor för perioden 2023–2026 för forskningsprojektet "Högre hjärnfunktioner efter kirurgi-trauma-inducerad neuroinflammation, kognitiv svikt och demens". 

Volker Lauschke

Volker Lauschke forskargruppsledare för individanpassad medicin och läkemedelsutveckling vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 7,4 miljoner kronor för perioden 2024–2028 för forskningsprojektet "Modulering av vävnadskommunikation för att bekämpa alkoholfri fettleversjukdom". 

Jon Lundberg

Jon Lundberg, forskargruppsledare för farmakologisk kväveoxidforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 4,8 miljoner kronor perioden 2024–2027 för forskningsprojektet "Nya mekanismer för kväveoxidsignalering vid hälsa och sjukdom". 

 

Carl Sellgren

Carl Sellgren, forskargruppsledare för cellulär modellering av psykiatriska sjukdomar för institutionen för fysiologi och farmakologi får 10 miljoner kronor perioden 2024–2028 för forskningsprojektet "Gliacellers reglering av synaspsdensitet vid schizofreni-integrerade multimodala experimentella kliniska studier med fokus på identifiering av nya målstrukturer". 

Camilla Svensson

Camilla Svensson, forskargruppsledare för molekylär smärtforskning vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 4,8 miljoner kronor perioden 2024–2027 för forskningsprojektet "Perifera smärtmekanismer vid fibromyalgi". 

Eddie Weitzberg

Eddie Weitzberg, forskargruppsledare för nitrat-nitrit-NO-systemet vid sjukdom och hälsa vid institutionen för fysiologi och farmakologi får 4,8 miljoner kronor perioden 2024–2027 för forskningsprojektet "Kväveoxider inom anestesi och intensivvård".