Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Två av två granskade specialistutbildningar för sjuksköterskor vid Karolinska Institutet får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärdering som offentliggjordes den 9 mars. Det handlar om inriktningarna mot ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård.
Nyheter
Anders Kåwe och Cecilia Gustafsson är två av vinnarna till 2022 års Axlagårdspris! Anders och Cecilia får priset för sin magisteruppsats ”Att tillgodose omvårdnadsbehov hos patienter i ett sent palliativt skede. En intervjustudie”.
Nyheter
I år har The Academic Ranking of World Universities (ARWU) rankat KI som fjärde bästa universitet i världen vad gäller nursing (omvårdnad). Högre rankning får University of Pennsylvanina (USA), Griffith University (Australien) samt Johns Hopkins University (USA). Det innebär således att Omvårdnad på KI är nummer ett i Europa.
Nyheter
Veronica Lindström och Vanja Berggren tillträder som sektionschef respektive biträdande/ställföreträdande sektionschef för omvårdnad den 1 januari 2021. Veronica kommer då tillbaka från Sophiahemmets högskola där hon arbetat det senaste halvåret.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Omvårdnad
Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. KI erbjuder en utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning på vård av äldre, som förbereder för arbete inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård.
Nyheter
Nu är träningslägenheten i korridor A4 på ANA 23 färdigbyggd och slutbesiktigad.
Nyheter
Från 15 juni lättades kraven på distansundervisning upp och i höst sker en successiv återgång till KI:s campus. Men den annorlunda vårterminen har gett värdefulla lärdomar och erfarenheter. Sektionschef Ann Langius-Eklöf och adjunkt Carina Georg berättar hur det var för sjuksköterskeutbildningarna – och om att arbeta mot tiden.
Nyheter
Så var det dags för examen för alla specialistsjuksköterskor i denna kull. Ceremonin hölls under högtidliga former i hörsalen H1 på Ana 23, fredagen den 17 januari.
Nyheter
Den 2 och 3 september fylldes Zanderska huset på Alfred Nobels allé 23 med många, nya och förväntansfulla studenter, och studenter som läser på högre terminer.
Det var terminsstart och upprop för alla nya studenter till våra olika program. Söktrycket är stort och reservlistan lång på flertalet utbildningsprogram. Det är helt enkelt populärt att utbilda sig vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Den 3 juni anordnades för första gången en avslutningsceremoni för specialistsjuksköterskorna, varav de flesta tog sin efterlängtade examen nu till sommaren. Det blev en mycket välbesökt ceremoni med många nya specialistsjuksköterskor samt anhöriga och vänner.
Nyheter
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11