Publicerad: 2019-06-14 14:09 | Uppdaterad: 2019-06-17 15:44

Avslutningsceremoni för specialistsjuksköterskor

Den 3 juni anordnades för första gången en avslutningsceremoni för specialistsjuksköterskorna, varav de flesta tog sin efterlängtade examen nu till sommaren. Det blev en mycket välbesökt ceremoni med många nya specialistsjuksköterskor samt anhöriga och vänner.

Alla elva specialistutbildningar var representerade och inbjudan hade gått ut till drygt 300 studenter, varav cirka hälften kom till hörsalen på Alfred Nobels allé 11 i Flemingsberg.

Programdirektor Veronica Lindström hälsade välkommen, Ulrica Nilsson, professor i omvårdnad vid institutionen för NVS, Oili Dahl, vice ordförande för Svensk sjuksköterskeförening samt Anna Carin Wahlberg, grundutbildningsansvarig vid institutionen för NVS höll alla varsitt tal till studenterna. Därefter var det utdelning av diplom och pin till studenterna.Mathias Lindquist och Carolina Wikberg fick pris för bästa examensarbete ”Den osynliga smärtan” med motiveringen:

”Examensarbetet är relevant för huvudområdet, nytänkande och innovativt. Det belyser en skör patientgrupp som befinner sig i en utsatt situation, i gränslandet mellan barn och vuxen. Arbetet är välskrivet och lyfter på ett föredömligt sätt fram det omvårdnadsteoretiska begreppet vårdlidande, vilket löper som en röd tråd genom hela arbetet”

Carolina var den som var på plats och fick ta emot priset. Läs mer här 

Medicinska föreningens kammarmusikensemble stod för den musikaliska underhållningen och det hela avslutades med mingel utanför salen, där det var trångt och trivsamt.

Caroline Wikberg tar emot pris för bästa examensarbete.